Hôm nay : 28/11/2015


Chi tiết tài liệu:

Thủ tục giao đất, cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân

a) Trình tự thực hiện: 

* Việc giao đất trồng cây hàng năm cho hộ gia đình cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp:

Bước 1: UBND xã, phường, thị trấn trình HĐND cùng cấp thông qua trước sau đó trình UBND huyện, thị xã, thành phố (Phòng Tài nguyên và Môi trường) xét duyệt phương án giao đất.

Bước 2: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm thẩm định phương án giao đất; chỉ đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc hoàn thành việc đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính; trình UBND cùng cấp quyết định giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

* Việc giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất vùng đệm của rừng đặc dụng, đất nông nghiệp khác đối với hộ gia đình, cá nhân được thực hiện như sau:

Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp đơn xin giao đất, thuê đất tại UBND xã, phường, thị trấn. UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thẩm tra, ghi ý kiến xác nhận vào đơn xin giao đất, thuê đất về nhu cầu sử dụng đất đối với trường hợp đủ điều kiện và gửi đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Bước 2: UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất và Phòng Tài nguyên và Môi trường xem xét hồ sơ và trình UBND huyện, thị xã, thành phố quyết định giao đất, thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp được thuê đất.

Bước 3: Hộ gia đình, cá nhân nhận kết quả tại UBND xã, phường, thị trấn.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Đơn xin giao đất, thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân (theo mẫu quy định) (02 tờ); Phương án giao đất, cho thuê đất đối với những trường hợp đủ điều kiện. Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Không quá năm mươi (50) ngày làm việc)

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thị xã, thành phố.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Đơn xin giao đất, thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân (Mẫu số 01a/ĐĐ, Mẫu số 01b/ĐĐ) ban hành kèm theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, quản lý, chỉnh lý hồ sơ địa chính.

h) Lệ phí: Không

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận, quyết định hành chính.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ban hành ngày 26/11/2003, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2004;

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

- Quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/07/2006 của Bộ Tài nguyên - Môi trường về việc ban hành quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, quản lý, chỉnh lý hồ sơ địa chính.

Download Biểu mẫu đính kèm

 

DANH MỤC CHÍNH

x

TÌM KIẾM

Liên kết website

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay51
mod_vvisit_counterTháng này8739
mod_vvisit_counterTất cả359745

Đang Online (20 minutes ago): 4