Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại xã Quảng Tiến và thị trấn Quảng Phú trước kỳ họp thứ 13 (24/06/2020)

Ngày 24/06/2020 Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Quảng Phú đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri giữa đại biểu HĐND huyện khóa VIII (nhiệm kỳ 2016-2021) với cử tri xã Quảng Tiến và thị trấn Quảng Phú.

Cử tri thị trấn Quảng Phú kiến nghị ý kiến với đại hội nhân dân huyện

Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu HĐND huyện đã báo cáo với cử tri về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp lần thứ 13 HĐND huyện khoá VIII (nhiệm kỳ 2016-2021). Đồng thời cử tri xã Quảng Tiến và thị trấn Quảng Phú đã tham gia đóng góp 17 ý kiến, kiến nghị, phản ánh với các vị đại biểu HĐND huyện về các nhóm vấn đề như: Điện, đất đai, giáo dục, môi trường, công tác thu gom rác thải, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đầu tư xây dựng đường giao thông, chính sách hỗ trợ phát triển điện năng lượng mặt trời… Cử tri 02 đơn vị còn mong muốn chính quyền địa phương cần quan tâm định hướng cho bà con trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; quản lý chất lượng cây, con giống; xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi; cần sớm hoàn thiện hệ thống cấp nước sạch và hỗ trợ cho các hộ dân ở khu dân cư mới thị trấn Quảng Phú…

Với tinh thần cầu thị, các vị đại biểu HĐND huyện khóa VIII đã tiếp thu và trực tiếp giải đáp nhiều ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri xã Quảng Tiến và thị trấn Quảng Phú. Đối với những nhóm vấn đề mang tính vĩ mô hay cần có thời gian xem xét trả lời đã được tổng hợp để gửi đến các cơ quan chức năng giải quyết và trả lời cho cử tri trong thời gian tới ./.

 

-S.Pa

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn