Đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk tiếp xúc với cử tri xã Ea M'dróh (31/12/2019)

Vừa qua đồng chí H'Yim K'dróh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Đình Viên – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy cùng tổ đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk ứng cử trên địa bàn đã có buổi tiếp xúc với cử tri tại xã Ea M'dróh.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Tham gia buổi tiếp xúc lần này, cử tri tại xã Ea M'dróh đã được các vị đại biểu HĐND tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp lần thứ 09 của HĐND tỉnh khoá IX (nhiệm kỳ 2016-2021). Đồng thời cử tri xã Ea M'dróh đã trực tiếp tham gia nhiều ý kiến, kiến nghị, phản ánh đến các vị đại biểu HĐND tỉnh, trong đó tập trung các vấn đề như: Công tác cấp đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số; hoạt động bình xét hộ nghèo; hỗ trợ sản xuất; cải thiện nhà ở; chế độ thu hút cán bộ ở vùng khó khăn. Một số ý kiến của cử tri còn kiến nghị Nhà nước cần quan tâm huy động các nguồn lực để lồng ghép đầu tư xây dựng hệ thống giao thông nông thôn, nhất là ở các buôn đồng bào dân tộc thiểu số; tiếp tục hỗ trợ tu sửa, nâng cấp các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất; có chính sách thu hút đầu tư phát triển kinh tế, du lịch; đẩy mạnh các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn…

Sau khi lắng nghe các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri, các vị đại biểu HĐND tỉnh và chính quyền địa phương đã trả lời và giải trình trực tiếp nhiều vấn đề thuộc thẩm quyền. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, cần có thời gian xác minh đã được tổng hợp lại để chuyển cho các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết cho cử tri trong thời gian tới ./.

 

-S.Pa-

 

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn