Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Cuôr Đăng bầu trực tiếp Ban thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư Đảng ủy (nhiệm kỳ 2020-2025) (29/05/2020)

Ngày 27/05/2020 đồng chí Nay H'Nan – Phó Bí thư Huyện ủy đã về tham dự và chỉ đạo đại hội điểm bầu trực tiếp Ban thường vụ, Bí thư, các Phó bí thư Đảng ủy ở Đảng bộ xã Cuôr Đăng (nhiệm kỳ 2020-2025).

BCH Đảng bộ xã Cuôr Đăng khóa VII ra mắt đại hội

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ xã, 05 năm qua cơ cấu kinh tế ở xã Cuôr Đăng có sự chuyển dịch tích cực, đúng hướng, mức tăng trưởng bình quân hàng năm đạt từ 14 đến 15%; thu nhập bình quân đầu người hàng năm đạt 38 triệu đồng (tăng từ 12 đến 14 triệu đồng so với Nghị quyết). Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực, năm 2017 xã Cuôr Đăng đã vinh dự được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới, xã có 02/04 trường học được công nhận đạt chuẩn Quốc gia. Cùng với đó chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực, phong trào văn hóa, văn nghệ ngày càng phát triển. Hiện nay xã Cuôr Đăng có 100% khu dân cư được công nhận danh hiệu văn hóa, hàng năm có từ 83 đến 87,6% số gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa…

Nhiệm kỳ qua Đảng bộ xã Cuôr Đăng có 90% số cán bộ đảng viên được học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị  của Đảng. Đảng bộ xã đã theo dõi, bồi dưỡng và kết nạp được 40 quần chúng ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 202 đồng chí tham gia sinh hoạt ở 11 Chi bộ trực thuộc. Hàng năm Đảng bộ xã Cuôr Đăng có 100% Chi bộ được hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 80% Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh…

Về tham dự chỉ đạo đại hội đại biểu Đảng bộ xã Cuôr Đăng lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020-2025) đồng chí Nay H'Nan – Phó Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ xã Cuôr Đăng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đồng chí chỉ ra một số mặt tồn tại, hạn chế cần khắc phục và định hướng những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới để đại hội thảo luận, xây dựng Nghị quyết xác với tình hình thực tế ở địa phương. Trong đó Đảng bộ xã cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh gắn với Nghị quyết TW 4 (khóa XII) của Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh. Tập trung các nguồn lực cho sự nghiệp giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, tiếp tục quan tâm bảo tồn và phát huy các bản sắc văn hóa dân tộc, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, công tác dân tộc, tôn giáo, chú trọng công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới…

Với tinh thần "Đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, đổi mới", đại hội đại biểu Đảng bộ xã Cuôr Đăng lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020-2025) đã thảo luận xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 15%; thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng; thu ngân sách hàng năm tăng từ 10 đến 12%; xây dựng đạt xã nông thôn mới nâng cao, trong đó có từ 01 đến 02 buôn đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm từ 02 đến 03%; hàng năm kết nạp mới từ 30 đến 40 đảng viên, 100% Chi bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ và 80% trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Cuôr Đăng đã bầu 14 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa VII nhiệm kỳ 2020-2025 (khuyết 01 đồng chí) và đoàn đại biểu gồm 08 đồng chí đi dự đại hội cấp trên. Đồng thời đại hội đã bầu trực tiếp Ban thường vụ và các chức danh Bí thư, các Phó Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí H'Nuer Niê được đại hội tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Cuôr Đăng khóa VII (nhiệm kỳ 2020-2025) ./.

 

-S.Pa-

 

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn