Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ea Kuếh lần thứ IV (nhiệm kỳ 2020-2025) (09/06/2020)

Đảng bộ xã Ea Kuếh vừa tổ chức thành công đại hội đại biểu lần thứ IV (nhiệm kỳ 2020-2025). Đồng chí Nay H'Nan – Phó Bí thư Huyện ủy đã về tham dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Đại hội Đảng bộ xã Ea Kuêh

Tại Đại hội, 101 đại biểu đại diện cho 201 đảng viên trong toàn Đảng bộ đã cùng nhau đánh giá quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ trong việc thực hiện Nghị quyết Đảng bộ xã (nhiệm kỳ 2015-2020). Trong 05 năm qua quốc phòng, an ninh ở xã Ea Kuếh luôn được đảm bảo; kinh tế từng bước có sự chuyển dịch, tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt 9,4%; tổng thu nhập xã hội năm 2020 ước đạt 288,4 tỷ đồng (tăng 126 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ); thu nhập bình quân đầu người hàng năm đạt khoảng 41 triệu đồng (tăng 52% so với Nghị quyết); tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống 8,6% (bình quân mỗi năm giảm hơn 3,5% số hộ nghèo). 05 năm qua xã Ea Kuếh đã huy động các nguồn lực trên 14,3 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Đến nay địa phương đã cơ bản đạt chuẩn 15/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó hệ thống chính trị luôn được củng cố, kiện toàn. Cả nhiệm kỳ Đảng bộ xã đã kết nạp mới được 61 đảng viên (đạt 101% Nghị quyết), nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ lên 201 đồng chí tham gia sinh hoạt ở 18 Chi bộ trực thuộc.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ea Kuếh đã tập trung thảo luận, xây dựng Nghị quyết trong nhiệm kỳ tới với các mục tiêu: Đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt từ 8 đến 9%, nâng thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 55 triệu đồng; thu ngân sách năm sau tăng hơn năm trước từ 5 đến 6%; phấn đấu đến năm 2025 số hộ nghèo giảm xuống còn khoảng 5 đến 6% so với tổng số hộ trên địa bàn; xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2021; đồng thời triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phấn đấu cả nhiệm kỳ kết nạp mới được từ 50 đảng viên trở lên.

Về tham dự và phát biểu chỉ đạo đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ea Kuếh lần thứ IV, đồng chí Nay H'Nan – Phó Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Xã Ea Kuếh là xã thuần nông, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao, vì vậy cấp ủy Đảng, chính quyền cần chủ động trong việc tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thay đổi tư duy trong sản xuất nông nghiệp, gắn với ứng dụng KHKT và liên kết chuỗi trong sản xuất, từng bước thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã; sớm đưa xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng thời làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên gắn với việc Nghị quyết TW 4 (khóa XII) của Đảng và thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ea Kuếh đã bầu 14 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa IV nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Bí thư Đảng bộ xã Ea Kuếh khóa IV (nhiệm kỳ 2020-2025) ./.

 

 

Công Phong

 

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn