Đại hội Đảng bộ Cơ quan Chính quyền huyện Cư M'gar lần thứ II (nhiệm kỳ 2020-2025) thành công tốt đẹp (19/06/2020)

Đảng bộ Cơ quan Chính quyền huyện Cư M'gar vừa tổ chức thành công đại hội lần thứ II (nhiệm kỳ 2020-2025). Đồng chí Nguyễn Đình Viên – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã về tham dự và chỉ đạo đại hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Minh, Bí thư Đảng ủy CQCQ huyện khóa I khai mạc Đại hội

Với tinh thần đoàn kết, nỗ lực và quyết tâm cao, nhiệm kỳ qua Đảng bộ Cơ quan Chính quyền huyện Cư M'gar đã tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng được phổ biến, học tập các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình, Kế hoạch của cấp trên. 05 năm qua Đảng bộ đã theo dõi, bồi dưỡng kết nạp mới được 52 đảng viên (đạt 100% so với Nghị quyết), nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ lên 168 đồng chí tham gia sinh hoạt ở 19 Chi bộ trực thuộc. Cùng với đó là chất lượng, nội dung, phương pháp sinh hoạt Đảng ở các Chi bộ luôn được đổi mới gắn với phát huy dân chủ, nhất là trong sinh hoạt chuyên đề. Trong nhiệm kỳ hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội đều đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có mức tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 13,7%/năm; tổng thu cân đối ngân sách trong 05 năm qua ở huyện Cư M'gar đạt 674 tỷ đồng; kết cấu hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông nông thôn ngày càng hoàn thiện. Đến nay huyện Cư M'gar có 48/83 trường học đạt chuẩn Quốc gia; các chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được giải quyết kịp thời, đúng quy định; bình quân hàng năm tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,7%, đến cuối năm 2019 số hộ nghèo trên địa bàn huyện chỉ còn 3,8% so với tổng số hộ trên địa bàn.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Cơ quan Chính quyền huyện Cư M'gar phấn đấu hàng năm có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có từ 15 đến 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng bộ hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ và kết nạp từ 03 đến 04 đảng viên mới. Phấn đấu hàng năm 100% cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có từ 15 đến 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Về tham dự và phát biểu tại đại hội Đảng bộ Cơ quan Chính quyền huyện Cư M'gar lần thứ II (nhiệm kỳ 2020-2025) đồng chí Nguyễn Đình Viên – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ đã đạt được trong 05 năm qua. Đồng thời đồng chí lưu ý cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ cần tiếp tục phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, tinh thần nêu gương để lãnh đạo hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó. Trong đó tập trung lãnh đạo tái cơ cấu lĩnh vực nông nghiệp; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản, đảm bảo công tác sử dụng đất đúng quy hoạch và hiệu quả; tập trung đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; đào tạo nghề, giải quyết việc làm; nâng cao chất lượng giáo dục; thu hút đầu tư; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân; phát triển du lịch; quan tâm, thực hiện hiệu quả công tác đầu tư công trên địa bàn…

Trên tinh thần đổi mới, đoàn kết, trí tuệ, đại hội Đảng bộ Cơ quan Chính quyền huyện Cư M'gar đã bầu 12 đồng chí vào Ban chấp hành khóa II (nhiệm kỳ 2020-2025) và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Ban chấp hành lần khóa mới đã tổ chức phiên họp đầu tiên bầu Ban Thường vụ và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT. Đồng chí Phạm Trung Nghĩa được tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Đảng bộ Cơ quan chính quyền huyện Cư M'gar khóa II (nhiệm kỳ 2020-2025) ./.

 

-S.Pa-

 

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn