Đại hội Đảng bộ xã Cư DliêM'nông lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020-2025 (25/05/2020)

Tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện Cư M'gar lần thứ IX (nhiệm kỳ 21020-2025), vừa qua Đảng bộ xã Cư DliêM'nông đã tổ chức thành công đại hội lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020-2025). Đồng chí Lê Nam Cao – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã về tham dự và chỉ đạo đại hội.

BCH Đảng bộ xã Cư Dliê Mnông khóa VI avf đại biểu đi dự Đại hội cấp trên ra mắt đại hội

Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, trong 05 năm qua Đảng bộ xã Cư DliêM'nông đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra. Tổng giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 522 tỷ đồng, tăng 23,4% so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 56,5 triệu đồng, tăng 14 triệu đồng so với năm 2015. Bình quân hàng năm xã Cư DliêM'nông có từ 91 đến 94% số gia đình đạt được công nhận danh hiệu văn hóa. Đến nay toàn xã chỉ còn 83 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,3% so với tổng số hộ trên địa bàn. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã tạo được sự đồng thuận cao quần chúng nhân dân. Nhiệm kỳ vừa qua địa phương đã huy động các doanh nghiệp và nhân tham gia đóng góp được trên 33,9 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng và thiết chế văn hóa ở cơ sở. Năm 2018 xã Cư DliêM'nông đã được UBND tỉnh Đắk Lắk xét công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới… Trong 05 năm qua Đảng bộ xã Cư DliêM'nông đã kết nạp được 51 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 292 đồng chí tham gia sinh hoạt ở 23 Chi bộ trực thuộc. Kết quả đánh giá phân loại hàng năm có 83% số Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 80% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Về tham dự và phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Lê Nam Cao – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ xã Cư DliêM'nông đã đạt được trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ xã cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết dân tộc, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân gắn với Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết TW 4 (khóa XII) của Đảng. Đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, hình thành và xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất, đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Đại hội Đảng bộ xã Cư DliêM'nông lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020-2025) đã đề ra các chỉ tiêu cụ thể trong thời gian tới như: Phấn đấu giá trị sản xuất đến năm 2025 đạt 787,5 tỷ đồng, nâng thu nhập bình quân đầu người hàng năm lên 62 tỷ đồng, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 2,25%. Hàng năm có 98% số gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, 100% khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa, xây dựng thành công xã văn hóa nông thôn mới nâng cao. Phấn đấu hàng năm kết nạp từ 10 đến 12 đảng viên mới, 100% Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và trên 83% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất dân chủ, đại hội Đảng bộ xã Cư DliêM'nông đã bầu 13 đồng chí vào Ban chấp hành khóa VI nhiệm kỳ 2020-2025 (khuyết 02 đồng chí) và bầu đoàn đại biểu gồm 11 đồng chí đi dự đại hội cấp trên ./.

 

Công Phong

 

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn