Đại hội Đảng bộ xã Cư Suê lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020-2025) thành công tốt đẹp (10/06/2020)

Vừa qua Đảng bộ xã Cư Suê đã tổ chức thành công đại hội lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020-2025). Đồng chí Nay H'Nan - Phó Bí thư Huyện ủy đã về tham dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Hiện nay Đảng bộ xã Cư Suê có 16 Chi bộ trực thuộc với 194 đảng viên. Trong 05 qua Đảng bộ xã Cư Suê đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thực hiện đạt và vượt một số chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ V (nhiệm kỳ 2015-2020) đã đề ra. Tổng giá trị sản xuất đạt khoảng 586 tỷ đồng (vượt 15 tỷ đồng so với Nghị quyết), thu nhập bình quân đầu người hàng năm đạt 45 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 4,09%. 05 năm qua xã Cư Suê đã đầu tư 44,5 tỷ đồng thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn, trong đó vốn nhân dân tham gia đóng góp trên 14,7 tỷ đồng, cuối năm 2018 xã Cư Suê đã vinh dự được UBND tỉnh Đắk Lắk xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Song song đó công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thông chính trị được quan tâm chú trọng. Trong nhiệm kỳ có trên 98% số cán bộ, đảng viên và 3.700 lượt quần chúng tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết và Chỉ thị của Đảng các cấp; các Chi bộ trực thuộc đã theo dõi, bồi dưỡng kết nạp mới được 49 đảng viên. Đánh giá phân loại hàng năm có 20% số Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 80% Chi bộ hoàn thành nhiệm vụ, hàng năm Đảng bộ xã Cư Suê đều được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Về tham dự và phát biểu chỉ đạo đại hội Đảng bộ xã Cư Suê lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020-2025), đồng chí Nay H'Nan - Phó Bí thư Huyện ủy đã đánh giá cao sự đoàn kết và nỗ lực của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã Cư Suê trong việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ V (nhiệm kỳ 2015-2020) đã đề ra. Đó là kinh tế có bước phát triển khá, thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch, sản xuất nông nghiệp đã có sự chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng đa dạng, phù hợp với điều kiện tự nhiên, ứng dụng KHKT-công nghệ nâng cao chất lượng sản phẩm, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Cùng với đó là kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội ngày càng được hoàn thiện, văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, giáo dục đào tạo và công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân có nhiều tiến bộ. Đồng thời đồng chí Nay H'Nan - Phó bí thư Huyện ủy còn chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế để Đảng bộ xã Cư Suê cần khắc phục triển khai thực hiện tốt hơn nữa trong nhiệm kỳ tới...

Trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới, kỷ cương, sáng tạo, đại hội Đảng bộ xã Cư Suê lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020-2025) đã xây dựng Nghị quyết đại hội sát đúng với tình hình thực tế ở địa phương. Đồng thời bầu Ban Chấp hành khóa VI (nhiệm kỳ 2020-2025) gồm 15 đồng chí và bầu 08 đồng chí tham gia đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên. Đồng chí Phan Xuân Lực tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Đảng bộ xã Cư Suê nhiệm kỳ 2020-2025 ./.

 

 

H'Xiu ÊBan

 

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn