Đại hội thi đua yêu nước huyện Cư M'gar lần thứ III (giai đoạn 2020-2025) (28/06/2020)

Sáng ngày 26/06/2020 huyện Cư M'gar đã long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III (giai đoạn 2020-2025).

Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân

Dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, HĐND, sự điều hành quản lý của UBND huyện và phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức đoàn thể huyện, sự nỗ lực, phấn đấu của các ngành, cơ quan, đơn vị, thành phần kinh tế và các tầng lớp nhân dân, thời gian qua huyện Cư M'gar đã phát huy được tinh thần đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Từ năm 2015 đến nay tốc độ giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 10,2%; giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 13.350 tỷ đồng, tăng hơn 1,62 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng khu vực nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng phi nông nghiệp; đến cuối năm 2019 số hộ nghèo ở huyện Cư M'gar chỉ còn chiếm tỷ lệ 3,8% so với tổng số hộ trên địa bàn. Từ năm 2015 đến nay nhân dân trên địa bàn huyện đã tham gia đóng góp hơn 51 tỷ đồng, gần 22.000 ngày công lao động và tự nguyện hiến gần 58.000 m2 đất để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, đến nay huyện Cư M'gar đã có 11/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Cùng với đó các phong trào thi đua trên lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ; công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được bảo đảm; an sinh xã hội được chăm lo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân nhân tiếp tục được nâng lên. Các phong trào thi đua trên lĩnh vực quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đã góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn huyện…

Đại hội lần này đã xây dựng phương hướng, nhiệm vụ phong trào thi đua từ nay đến năm 2025 với các chỉ tiêu như: Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tiếp tục nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đến năm 2021 có 15/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, năm 2025 có 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đặc biệt chú trọng thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, tập trung cải cách hành chính, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, nhất là ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Đại hội đã có những tham luận chia sẻ kinh nghiệm thành công cũng như khó khăn, thách thức để tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới. Đại hội cũng đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025, bầu chọn 10 đại biểu tham gia đoàn đại biểu đi dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Đắk Lắk lần thứ XI. Nhân dịp này UBND huyện đã tiến hành khen thưởng cho 43 tập thể và 124 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện giai đoạn 2015-2020 ./.

 

 

Công Phong

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn