Đảng bộ Cơ quan Đảng, Mặt trận – Đoàn thể huyện tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ (09/07/2018)

Thực hiện Kế hoạch số 67 – KH/HU, ngày 30/3/2018 của Ban Thường vụ chương trình công tác năm 2018; Ngày 05/7/2018, Đảng bộ Cơ quan Đảng, Mặt trận – Đoàn thể Huyện đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ và sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Trong nữa nhiệm kỳ qua, dưới sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Huyện ủy cùng với tinh thần đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu của toàn thể cán bộ, đảng viên, Đảng bộ Cơ quan Đảng, Mặt trận – Đoàn thể Huyện đã triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Đại hội Đảng bộ lần thứ I đề ra.

Tình hình chính trị, tư tưởng trong Đảng bộ luôn được duy trì ổn định. Việc tổ chức quán triệt học tập nghị quyết của Đảng các cấp được triển khai thực hiện nghiêm túc, 100% cán bộ, đảng viên tham gia học tập các nghị quyết.

Làm tốt công tác quản lý đảng viên, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Việc đánh giá, phân loại đảng viên cuối năm được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng quy trình. Trong nữa nhiệm kỳ đã kết nạp được 10 đảng viên mới, đạt 142.8% kế hoạch; xét đề nghị chuyển đảng chính thức cho 08 đồng chí; trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 03 đồng chí; cử 04 đồng chí đào tạo thạc sỹ, 06 đồng chí đào tạo cao cấp lý luận chính trị, 14 đồng chí đào tạo trung cấp lý luận chính trị.

Quang cảnh Hội nghị

Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo đúng quy định của Điều lệ Đảng. Căn cứ vào chương trình kiểm tra, giám sát của nhiệm kỳ, Đảng ủy đã tiến hành kiểm tra đối với 05 chi bộ và 12 đảng viên. Các chi bộ kiểm tra 71 đảng viên.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) đạt được những kết quả nhất định. Lãnh đạo các chi bộ thường xuyên phổ biến nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với nhiệm vụ chính trị. Thường xuyên nắm bắt tình hình, tư tưởng, giáo dục lối sống trong cán bộ, đảng viên. Trong 03 năm qua, Đảng bộ đã huy động được 78.906.000 đồng thực hiện quỹ 1 ngày/1.000 đồng theo Công văn 258 – CV/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy. Các chi bộ tổ chức phong trào "nuôi heo đất" để giúp cán bộ, đảng viên khó khăn, ủng hộ nồi cháo tình thương, ủng hộ Hội  bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi…

Công tác chuyên môn luôn được quan tâm, chú trọng, đảm bảo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Lãnh đạo các đoàn thể duy trì chế độ sinh hoạt theo Điều lệ, phối hợp với các cơ quan tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao, tham gia các phong trào thi đua đạt kết quả cao.

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Danh – Phó Bí thư Đảng bộ đã khẳng định: Trong nữa nhiệm kỳ còn lại, toàn bộ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ cần tiếp tục nỗ lực, phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đảm bảo cho Đảng bộ thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ I của Đảng bộ đề ra.

Hoàng Vy 

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn