Đảng bộ huyện CưM'gar đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (31/08/2017)

Trong thời gian qua, Đảng bộ huyện CưM'gar đã tập trung lãnh đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh. Qua đó việc "học" và "làm" theo Bác đã có sức lan tỏa, tạo những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng trong đội ngũ cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân, góp phần xây dựng huyện CưM'gar ngày càng phát triển.

Ngay sau khi có Chỉ thị số 03 và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của cấp trên về viêc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Ban Thường vụ Huyện ủy CưM'gar đã ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân học tập theo từng chuyên đề và đăng ký nội dung làm theo. Việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, liên tục và nghiêm túc. Đội ngũ cán bộ công chức, viên chức tận tụy với công việc, giữ gìn đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh, nêu cao tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân. Các tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị, trường học, xây dựng các chuẩn mực đạo đức thành các khẩu hiệu ngắn gọn, dễ nhớ để nêu gương và làm theo. Phong trào thực hành tiết kiệm theo Công văn số 258 của Ban thường vụ Huyện ủy "về thực hành tiết kiệm" từ tháng 01/2016 đến tháng 5/2017 đã vận động trên 2,2 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng xóa nhà ở cho hộ nghèo.

Trong việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ huyện CưM'gar luôn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã-thị trấn bám sát nhiệm vụ của địa phương để xây dựng chương trình hành động phù hợp. Điển hình như việc triển khai xây dựng hệ thống giao thông trên địa bàn thị trấn Quảng Phú. Trước đây, tuyến đường Trần Đại Nghĩa dài trên 600m ở tổ dân phố 5 thị trấn Quảng Phú là con đường đất nhỏ hẹp và thường lầy lội. Nhưng hiện nay con đường đất này đã được thay thế bằng con đường bê tông khang trang, sạch đẹp. Để làm được con đường này, ngoài nguồn vốn hỗ trợ một phần của Nhà nước để lắp đặt hệ thống cống thoát nước, nhân dân trong tổ dân phố đã bàn bạc, tự nguyện đóng góp 275 triệu đồng để làm đường.

Từ phong trào làm đường giao thông ở tổ dân phố 5, trong một năm qua, nhân dân ở các tổ dân phố khác trên địa bàn thị trấn Quảng Phú đã tự nguyện tham gia đóng góp 2,7 tỷ đồng bê tông được trên 5,3 km đường giao thông nội vùng. Phong trào làm đường giao thông ở thị trấn Quảng Phú được thực hiện theo phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". Các chủ trương, kinh phí đóng góp của nhân dân được ghi chép và công khai minh bạch. Vì vậy đã tạo sự tin tưởng, đồng thuận và phát huy được tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Qua đó cho thấy - tư tưởng lấy dân làm gốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đúng trong mọi hoàn cảnh lịch sử…

Thực hiện việc học tập và làm theo Bác, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn huyện còn gắn với các cuộc vận động và phong trào như: Xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng đời sống văn hóa; phong trào "5 không, 3 sạch", nuôi heo đất, ống tiền tiết kiệm; phong trào ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh; phong trào sản xuất-kinh doanh giỏi… góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn.

Tuy nhiên theo nhận định của Ban Thường vụ Huyện ủy - qua triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện cũng còn bộc lộ một số hạn chế như: Một số cơ quan đơn vị còn triển khai mang tính hình thức; một số người đứng đầu và đảng viên còn chưa đẩy mạnh việc nêu gương. Đây là những hạn chế cần tiếp tục chấn chỉnh trong thời gian tới.

Có thể thấy việc làm theo gương Bác ở Đảng bộ huyện CưM'gar đã có sự chuyển biến tích cực, được cụ thể hóa trong từng công việc của mỗi cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời nhân rộng được nhiều mô hình tiên tiến trong cộng đồng dân cư và có sức lan tỏa mạnh mẽ. Qua đó góp phần quan trọng trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng huyện CưM'gar anh hùng ngày càng giàu đẹp và văn minh./.

Công Phong 

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn