Đảng bộ thị trấn Ea Pốk làm tốt công tác phát triển đảng viên mới (04/05/2020)

Trong những  năm qua, Đảng ủy thị trấn Ea Pốk tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ và hiệu quả công tác tạo nguồn, bồi dưỡng phát triển đảng viên mới trên địa bàn.

Nhằm nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của Đảng, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, hàng năm Đảng ủy thị trấn Ea Pốk đã giao chỉ tiêu phát triển Đảng cụ thể cho từng Chi bộ, đồng thời tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt của Chi bộ Đảng, nhất là các Chi bộ có tỷ lệ đảng viên là người đồng bào dân tộc thiểu số nhiều. Đảng ủy chỉ đạo cho các Chi bộ chú ý quan tâm đến những thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, các đối tượng đoàn viên-thanh niên, lực lượng dân quân để giáo dục giúp đỡ, giao nhiệm vụ để thử thách, đưa vào diện xem xét, bồi dưỡng kết nạp... Nhờ làm tốt công tác tạo nguồn nên những năm qua Đảng ủy thị trấn Ea Pốk luôn hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên được giao. Từ năm 2015 đến nay Đảng ủy thị trấn Ea Pốk đã bồi dưỡng kết nạp được 58 quần chúng ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng, đạt 100% kế hoạch. Đến nay Đảng bộ thị trấn Ea Pốk có 383 đảng viên tham gia sinh hoạt ở 27 Chi bộ trực thuộc, trong đó có 16 Chi bộ thôn, buôn, tổ dân phố, 08 Chi bộ trường học, 01 Chi bộ công an, 01 Chi bộ quân sự và 01 Chi bộ y tế.

Cùng với công tác phát triển Đảng, những năm qua Đảng ủy thị trấn Ea Pốk còn chủ động thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Vì vậy trong 05 năm qua tỷ lệ đảng viên ở Đảng bộ thị trấn Ea Pốk hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm tỷ lệ 85%, Đảng bộ 02 năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, 03 năm liền hoàn thành tốt nhiệm vụ ./.

Công Phong

 

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn