Đảng bộ thị trấn Quảng Phú tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020-2025) (27/05/2020)

Đảng bộ thị trấn Quảng Phú vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020-2025). Đồng chí Nay H'Nan – Phó Bí thư Huyện ủy đã về tham dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn và đòa đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện

Tại đại hội, 175 đại biểu đại diện cho trên 522 đảng viên trong toàn Đảng bộ đã cùng nhau đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn thị trấn trong 05 năm qua. Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân địa phương, trong nhiệm kỳ qua tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm ở thị trấn Quảng Phú đạt 7%; tổng giá trị sản xuất đến cuối năm 2020 ước đạt 1.140 tỷ đồng, tăng 1,45 lần so với năm 2015; bình quân thu nhập đầu người ước đạt 62 tỷ đồng, tăng 1,42 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế từng bước chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng thương mại, dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp, xây dựng. Đến cuối năm 2020 thương mại, dịch vụ ở thị trấn Quảng Phú chiếm tỷ lệ khoảng 48,2%, doanh thu ước đạt 550 tỷ đồng, tăng 73,5% so với năm 2015. Trong nông nghiệp từng bước hình thành liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất, tổng sản xuất nông nghiệp năm 2020 ước đạt 340 tỷ đồng, tăng 6,25% so với năm 2015. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tăng 5%, tổng thu năm 2020 ước đạt 250 tỷ đồng, tăng 92,3% so với năm 2015. Kết cấu hạ tầng đô thị được quan tâm đầu tư đúng mức với tổng nguồn vốn đạt trên 34 tỷ, trong đó vốn huy động nhân dân tự nguyện tham gia đóng góp gần 10 tỷ đồng. Với những hoạt động tích cực đó, đến nay thị trấn Quảng Phú chỉ còn 106 hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,6% so với tổng số hộ trên địa bàn.

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, trong 05 năm qua Đảng bộ thị trấn Quảng Phú còn tập trung công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Trong nhiệm kỳ Đảng bộ thị trấn Quảng Phú đã bồi dưỡng phát triển mới được 57 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 522 đồng chí tham gia sinh hoạt ở 18 Chi bộ trực thuộc. Đánh giá phân loại cuối năm 2019, Đảng bộ thị trấn Quảng Phú có 03 Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 11 Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ (không có Chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ). Đồng thời có 97,19% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vượt 2,19% so với Nghị quyết đề ra…

Về tham dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Quảng Phú lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020-2025), đồng chí Nay H'Nan - Phó Bí thư Huyện ủy đã nhấn mạnh một số điểm để Đại hội tập trung thảo luận, xây dựng Nghị quyết trong nhiệm kỳ tới. Đó là tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết TW 4 (khóa XII) của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội; đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội; tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, khai thác tốt tiềm năng thế mạnh của địa phương, xây dựng đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, đưa thị trấn Quảng Phú sớm trở thành đô thị loại IV (trực thuộc huyện)…

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và phát triển, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Quảng Phú lần thứ VI đã đề ra một số chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong 05 năm tới như: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; phấn đấu tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt khoảng 7%; tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng thương mại, dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng, phấn đấu đến năm 2025 tỷ trọng nông nghiệp còn 23,3%; nâng thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 78 triệu đồng…

Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Quảng Phú đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành khóa VI (nhiệm kỳ 2020-2025), bầu 19 đồng chí tham gia đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Đồng chí Võ Sỹ Tùng tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng bộ thị trấn Quảng Phú khóa VI (nhiệm kỳ 2020-2025) ./.

 

Công Phong

 

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn