Đảng bộ xã Cư Suê tăng cường công tác kiểm tra, giám sát (28/04/2020)

Những năm qua Đảng bộ xã Cư Suê đã chủ động thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đối với các tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm, từ đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Hiện nay Đảng bộ xã Cư Suê có 194 đảng viên tham gia sinh hoạt ở 17 Chi bộ trực thuộc, trong đó đảng viên là người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ gần 30%. Hàng năm Đảng bộ xã Cư Suê đều xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát Chi bộ Đảng và đảng viên một cách cụ thể, rõ ràng, xác định rõ những vấn đề trọng tâm, bức xúc để thực hiện nội dung kiểm tra, giám sát theo đúng quy định, nhất là vai trò lãnh đạo của Cấp uỷ đối với các Chi bộ trực thuộc và đảng viên, cấp ủy viên thuộc Đảng bộ xã quản lý. Kết quả từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ xã Cư Suê đã tổ chức được 147 cuộc kiểm tra theo điều 30 Điều lệ Đảng và 19 cuộc giám sát chuyên đề, đạt 100% kế hoạch. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, đặc biệt là việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị gắn với Nghị quyết TW4 (khóa XII) của Đảng, kiểm tra việc ban hành các Nghị quyết và việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của các Chi bộ theo từng lĩnh vực cụ thể.

Thực hiện điều 32 Điều lệ Đảng về việc kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm, 05 năm qua Đảng ủy xã Cư Suê đã kiểm tra 04 trường hợp đảng viên. Kết quả các trường hợp kiểm tra đều vi phạm và đã tiến hành xử lý kỷ luật theo đúng quy định của Đảng ./.

 

H'Xiu ÊBan

 

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn