Đảng bộ xã Ea Drơng – sau 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng các cấp (03/04/2020)

Hệ thống chính trị vững mạnh, nhiều chỉ tiêu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội đều thực hiện đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra, đặc biệt là bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống của nhân dân ngày được nâng cao, xã về đích nông thôn mới trước 01 năm so với lộ trình đề ra… Đó chính là những thành tựu nổi bật mà Đảng bộ xã Ea Drơng đã đạt được sau 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Qua đó thể hiện sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm của toàn Đảng bộ và nhân dân xã nhà trong suốt nhiệm kỳ 2015-2020.

Tuyến đường lòng dân ở thôn An Phú, xã Ea Drơng

Đảng bộ xã Ea Drơng hiện có 262 đảng viên tham gia sinh hoạt ở 22 Chi bộ. Toàn xã có trên 14.000 nhân khẩu, với 11 dân tộc anh em cùng chung sống ở 14 khu dân cư, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ chiếm tỷ lệ gần 70%. Là địa bàn thuần nông, trong khi giá cả các mặt hàng nông sản chủ lực như: cao su, cà phê, hồ tiêu xuống thấp đã làm cho đời sống của một bộ phận người dân ở xã Ea Drơng gặp phải không ít khó khăn. Song với sự đoàn kết, quyết tâm, đổi mới, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm, bám sát mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy xã Ea Drơng đã tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm, những giải pháp phát triển kinh tế-xã hội. Trong đó xác định nông nghiệp vẫn là mũi nhọn để thúc đẩy kinh tế của địa phương phát triển. Vì vậy xã Ea Drơng đã tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chủ động áp dụng các tiến bộ KHKT-công nghệ vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng đa cây, đa con, nâng cao hệ số sử dụng đất để phát triển bền vững. Đồng thời vận động thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ liên kết sản xuất và liên kết chuỗi để hỗ trợ nhân dân nâng cao năng lực sản xuất. Đến nay địa bàn xã Ea Drơng đã hình thành nhiều mô hình kinh tế cho giá trị cao với mức thu nhập vài trăm triệu đồng mỗi năm như: mô hình trồng bơ, sầu riêng, cây ăn trái xen trong vườn cà phê; mô hình chuyển đổi diện tích cao su, cà phê kém hiệu quả sang trồng khoai lang Nhật Bản (với khoảng 360 ha). Hiện xã Ea Drơng đã vận động thành lập được 01 hợp tác xã, 02 chi nhánh hợp tác xã, 02 tổ liên kết sản xuất cà phê bền vững, 03 trang trại chăn nuôi gia công… Trong những năm qua tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm ở xã Ea Drơng luôn đạt từ 10 đến 11%, tổng giá trị sản xuất trong năm 2019 đạt trên 358 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người hàng năm đạt 38,3 triệu đồng, đạt gần 137% so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ V (nhiệm kỳ 2015-2020) đã đề ra. Cùng với đó công tác xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội luôn được quan tâm chú trọng, nhất là các chính sách phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đầu nhiệm kỳ xã Ea Drơng có 216 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 08%, đến cuối năm 2019 số hộ nghèo giảm xuống còn 112 hộ, chiếm tỷ lệ 3,6% (vượt chỉ tiêu so với Nghị quyết đề ra hơn 03%). Nhiều chủ trương, chính sách được triển khai thực hiện có hiệu quả, nhất là Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Với đặc thù địa bàn rộng, dân cư phân bố không tập trung, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao, nên khi triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới gặp rất nhiều khó khăn, nhất là việc huy động nhân dân tham gia nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn. Tuy nhiên Đảng bộ xã Ea Drơng chủ động triển khai thực hiện hiệu quả phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm" trên tinh thần quy chế dân chủ, trong đó cán bộ, đảng viên là người gương mẫu, đi đầu để nhân dân học tập làm theo. Vì vậy trong 05 năm qua xã Ea Dơng đã tập trung các nguồn lực xây dựng và sửa chữa 35 km đường giao thông nội vùng. Trong đó đã nhựa hóa, bê tông hóa được 20 km và 15 km đường cấp phối với tổng vốn đầu tư trên 27,2 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hỗ trợ trên 6,8 tỷ đồng, ngân sách huyện hỗ trợ hơn 2,2 tỷ đồng, ngân sách xã hơn 3,5 tỷ đồng, các doanh nghiệp hỗ trợ trên 9,5 tỷ đồng và vốn huy động trong nhân dân gần 05 tỷ đồng. Ngoài ra trong quá trình triển khai thực hiện nhân dân trên địa bàn xã Ea Drơng còn tự nguyện tham gia hiến 1.700 m2 đất và đóng góp gần 1.500 ngày công lao động. Đặc biệt có những đoạn đường do chính người dân tự nguyện hiến đất, đóng góp công sức tiền của 100% để xây dựng. Điển hình như ở tổ liên gia Phú Thịnh, thôn An Phú. Năm 2019 Chi bộ thôn An Phú (xã Ea Drơng) xây dựng Nghị quyết lãnh đạo quyết hoàn thành tuyến đường liên gia trong năm 2019 và giao cho cán bộ, đảng viên trong tổ liên gia phải là những người gương mẫu, đi đầu. Do số hộ trong tổ liên gia ít (có 11 hộ) nên khi huy động vốn gặp rất nhiều khó khăn. Song với sự gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên trong tổ liên gia và làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở nên đã được nhân dân trong toàn liên gia đồng lòng hưởng ứng. Qua đó bà con đã tự nguyện hiến đất mở rộng tuyến đường từ 02 m lên 4,5m, mỗi hộ đóng góp từ 15 đến 30 triệu đồng để hoàn thành tuyến đường bê tông dài 355 m (100% nguồn vốn do nhân dân đóng góp). Và tuyến đường này đã được bà con trong thôn An Phú (xã Ea Drơng) gọi là tuyến đường của "lòng dân".

Song song với việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn – trong những năm qua công tác văn hóa-xã hội ở xã Ea Drơng cũng được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chú trọng. Đến nay xã Ea Drơng có 03/06 trường học từ Mầm non đến THCS đạt chuẩn Quốc gia, xã đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục cho trẻ mầm non 05 tuổi, xã giữ vững kết quả phổ cập Tiểu học, Trung học cơ sở. Cùng với đó cuộc vận động xây dựng đời sống gắn với việc bảo tồn các giá trị văn hóa, xây dựng cơ quan-thôn-buôn văn hóa từng bước đi vào chiều sâu. Hàng năm qua bình xét xã Ea Drơng có 98% số hộ gia đình tham gia đăng ký đạt chuẩn danh hiệu gia đình văn hóa. Trong 05 năm qua xã Ea Drơng có thêm 04 khu dân cư được công nhận danh hiệu văn hóa, nâng tổng số khu dân cư trên địa bàn xã đạt danh hiệu văn hóa 11/14 khu dân cư.

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định trong việc triển khai lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra - trong 05 năm qua, Đảng ủy xã Ea Drơng đã chủ động triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm túc và kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên và của Ban Chấp hành Đảng bộ xã gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng. Đồng thời ban hành các Chương trình, Kế hoạch phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Qua đó nhận thức và ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, trách nhiệm trong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng được nâng lên, góp phần củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân với cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền địa phương. Vì vậy nhiều năm liền Đảng bộ xã Ea Drơng được công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt trong nhiệm kỳ vừa qua Đảng bộ xã Ea Drơng đã theo dõi, bồi dưỡng và kết nạp được 42 quần chúng ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua chính là tiền đề và là động lực quan trọng để Đảng bộ xã Ea Drơng tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quần chúng nhân dân phát triển kinh tế ổn định, bền vững, xây dựng và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, thực hiện tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa-xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, ổn định trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt là việc tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển toàn diện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân… Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm cao của toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn, tin tưởng rằng trong 05 năm tới xã Ea Drơng sẽ tiếp gặt hái được nhiều thành quả hơn nữa trong việc triện khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chung tay góp sức xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp và văn minh ./.

 

Công Phong

 

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn