Đảng bộ xã Ea H'đing chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức đại hội Đảng bộ xã lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020-2025) (04/05/2020)

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của cấp trên, hiện nay Đảng bộ xã Ea H'đing đang gấp rút chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức đại hội Đảng bộ xã lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020 -2025)

Hiện nay Đảng bộ xã Ea H'đing có 14 Chi bộ trực thuộc (08 Chi bộ buôn thôn, 04 Chi bộ trường học, 01 Chi bộ quân sự, 01 Chi bộ công an) với 201 đảng viên. Trong đó đảng viên nữ chiếm tỷ lệ gần 29%, đảng viên là người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ gần 35%. Trong thời gian qua Đảng bộ xã Ea H'đing đã tập trung chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc tổ chức đại hội hết nhiệm kỳ theo đúng quy định, trong đó chọn Chi bộ buôn Drang tổ chức đại hội điểm để đánh giá, rút kinh nghiệm chỉ đạo cho các Chi bộ khác tổ chức đại hội. Và đến nay 100% Chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Ea H'đing đã hoàn thành công tác tổ chức đại hội Chi bộ theo đúng các quy định của Đảng…

Hiện nay Đảng ủy xã Ea H'đing đã cơ bản hoàn tất các bước lấy ý kiến góp ý trong việc xây dựng các văn kiện trình đại hội Đảng bộ xã lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020-2025). Đảng ủy xã cũng đã tiến hành rà soát, đề nghị bổ sung quy hoạch cấp ủy cho nhiệm kỳ tới và đã được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt đảm bảo theo đúng quy định. Dự kiến Ban chấp hành Đảng bộ xã Ea H'đing nhiệm kỳ 2020-2025 có 15 đồng chí phân đều ở các khối Đảng, chính quyền, đoàn thể, giáo dục, thôn buôn, lực lượng vũ trang… ./.

 

H'Xiu ÊBan

 

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn