Đảng bộ xã Ea M’nang nâng cao chất lượng sinh hoạt của Chi bộ (02/06/2016)

Đảng bộ xã Ea M'nang hiện có 16 chi bộ trực thuộc, trong đó có 9 chi bộ thôn. Những năm trước đây mặc dù các chi bộ tổ chức sinh hoạt cơ bản đúng định kỳ, tuy nhiên nội dung sinh hoạt chi bộ chưa phong phú. Một số đồng chí bí thư điều hành cuộc họp còn lúng túng, chưa phân tích rõ nguyên nhân những việc làm được và chỉ rõ trách nhiệm cá nhân, do đó tính giáo dục chiến đấu chưa cao; đảng viên dự họp chi bộ chưa hào hứng phát biểu ý kiến, hoặc chỉ phát biểu ý kiến một chiều, nể nang, ngại va chạm …

Để khắc phục những hạn chế đó, Đảng ủy xã Ea M'nang đã bám sát Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư về "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" và hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ để hướng dẫn các chi bộ nâng cao chất lượng. Đến nay hầu hết các chi bộ đã duy trì được nề nếp sinh hoạt định kỳ hàng tháng, nội dung sinh hoạt đã có nhiều đổi mới. Trong sinh hoạt đã tập trung bàn, giải quyết những vấn đề bức xúc, quan trọng đặt ra như: Công tác xây dựng nông thôn mới, triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, công tác thu ngân sách. đảng viên tham gia sinh hoạt Đảng đầy đủ , nghiêm túc và tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Nghị quyết Chi bộ. Việc đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" phát huy được tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Nhiều cán bộ,đảng viên đã tiên phong trong việc hiến đất làm đường, xây dựng hội trường, đóng góp tiền, ngày công để xây dựng đường giao thông nông thôn để xây dựng nông thôn mới. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nghị quyết cấp ủy đề ra hàng năm, nâng cao uy tín, sức chiến đấu của chi bộ./.

                                                                           Công Phong

 

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn