Đảng bộ xã EaH'đing chú trọng phát triển đảng viên là người đồng bào dân tộc thiểu số (14/09/2017)

Trong những năm qua, Đảng bộ xã EaH'đing đã đặc biệt quan tâm chú trọng công tác phát triển Đảng, nhất là đảng viên người đồng bào dân tộc thiểu số, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Xã Ea H'đing hiện có gần 11.000 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ gần 67%. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Y Long Mlô Duôn Du - Bí thư Đảng bộ xã Ea H'đing cho biết: Đảng bộ xã hiện có 174 đảng viên tham gia sinh hoạt ở 14 Chi bộ trực thuộc; Trong đó có 08 Chi bộ thôn-buôn, 04 Chi bộ nhà trường, 01 Chi bộ cơ quan và 01 Chi bộ quân sự, tăng 04 Chi bộ và 70 đảng viên so với năm 2010. Trong 08 tháng đầu năm 2017, Đảng bộ xã đã bồi dưỡng và kết nạp được 08 quần chúng ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng, đạt tỷ lệ 80% kế hoạch năm, trong đó có 03 đồng chí là người đồng bào dân tộc thiểu số. Để thực hiện tốt công tác phát triển Đảng, đặc biệt đảng viên là người đồng bào dân tộc thiểu số - thời gian qua, Đảng bộ xã Ea H'đing đã tiến hành rà soát, đẩy mạnh công tác tạo nguồn, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đồng thời phát huy vai trò của cấp ủy, Chi bộ ở các thôn-buôn. Vì vậy, số lượng đảng viên là người đồng bào dân tộc thiểu số phát triển nhanh, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng. Điển hình như Chi bộ buôn Trấp có 17 đảng viên, thì có 14 đồng chí là người đồng bào dân tộc thiểu số; Chi bộ buôn Jốk có 13 đảng viên, thì có 09 đồng chí là người đồng bào dân tộc thiểu số; Chi bộ buôn Tar có 13 đảng viên, thì có 08 đồng chí là người đồng bào dân tộc thiểu số... Qua theo dõi cho thấy, các đảng viên là người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Ea H'đing đều nêu cao tinh thần trách nhiệm của người Đảng viên, tích cực, gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.   

Chúng tôi đến thăm gia đình đồng chí H'Doanh Mlô là đảng viên trẻ hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ buôn EaSang B. Tâm sự với chúng tôi, đồng chí H' Doanh cho biết: Sau khi vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng, bản thân luôn rất tự hào và nhận thức sâu sắc được trách nhiệm, nghĩa vụ của người đảng viên. Vì vậy bản thân và gia đình luôn gương mẫu trong mọi lĩnh vực, tích cực trong lao động sản xuất, tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành nghiêm các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, đồng chí H' Doanh còn được đồng bào trong buôn tin yêu bầu làm Phó trưởng buôn EaSang B. Từ khi được bầu làm Phó trưởng buôn, đồng chí lại càng nỗ lực hơn trong các hoạt động của địa phương, tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào chuyển đổi cây trồng, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng buôn-làng ngày càng phát triển toàn diện.

Trao đổi thêm với chúng tôi, đồng chí Y Long Mlô Duôn Du - Bí thư Đảng bộ xã Ea H'đing cho biết: Cái khó trong việc phát triển đảng viên là người đồng bào dân tộc thiểu số là do một bộ phận người đồng bào trình độ học vấn còn thấp, chưa đáp ứng được tiêu chuẩn của người đảng viên, đồng thời nguồn kết nạp ngày càng ít do thanh niên thường đi làm xa nhà, thời gian ở địa phương ít… Khó khăn là thế, song với quyết tâm, Ban chấp hành Đảng bộ xã Ea H'đing đã giao cho các đồng chí có uy tín và kinh nghiệm để kèm cặp, hướng dẫn và giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Đồng thời chú trọng tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là các buôn đồng bào dân tộc thiểu số, xem đây là một trong những giải pháp quan trọng để thu hút quần chúng ưu tú là người đồng bào dân tộc đứng vào hàng của Đảng. Với việc tập trung lãnh đạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đời sống của đại bộ phận quần chúng nhân dân ở các khu dân cư trên địa bàn xã Ea H'đing ngày càng được cải thiện. Trong những năm gần đây, thu nhập bình quân đầu người ở xã Ea H'đing đạt 28 triệu đồng, hàng năm xã giảm từ 2,5 đến 03% số hộ nghèo, số hộ khá giàu ngày càng tăng.

Phát huy những thành quả đó, Đảng bộ xã Ea H'đing đang tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên nói chung và đảng viên là người đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng. Đồng thời, thực hiện tốt công tác chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết TW 4 khóa XII của Đảng để tiếp tục củng cố, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng địa bàn nông thôn ngày càng giàu đẹp và văn minh./.

Công Phong

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn