Đảng ủy xã Ea Kiết tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội đưa địa phương từng bước phát triển theo chuẩn NTM (01/06/2018)

Trong những năm qua, cùng với việc tập trung thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh - Đảng ủy xã Ea Kiết còn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân các dân tộc trên địa bàn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp, chủ động áp dụng các tiến bộ KHKT-công nghệ vào sản xuất để nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo bền vững. Vì vậy, tuy là địa bàn xa trung tâm huyện, nhưng đến nay đồng bào các dân tộc ở xã Ea Kiết đã có thu nhập bình quân đầu người hàng năm đạt 31 triệu đồng, tăng 16 triệu đồng so với năm 2010.

Là xã thuần nông, nên trong những năm qua, Đảng bộ-chính quyền xã Ea Kiết luôn xác định: Muốn phát triển kinh tế thì phải giúp nhân dân ứng dụng các tiến bộ KHKT-công nghệ vào sản xuất, nâng cao hệ số sử dụng đất, sử dụng hiệu quả tiềm năng đất đai và nguồn nhân lực ở địa phương. Do đó hàng năm Đảng ủy xã đã xây dựng Nghị quyết, xây dựng các chỉ tiêu, giải pháp cụ thể sát với tình hình thực tế ở địa phương. Trong đó chú trọng đến công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh trên thị trường. Đồng thời tập trung huy huy động các nguồn lực, đẩy mạnh công tác phối hợp chuyển giao các tiến bộ KHKT-công nghệ, có cơ chế thích hợp đầu tư và hỗ trợ thực hiện các mô hình liên doanh, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp (là thế mạnh của địa phương); xây dựng các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung theo hướng hàng hóa.

Để Nghị quyết phát triển kinh tế-xã hội của Đảng ủy đi vào đời sống, chính quyền và các tổ chức đoàn thể xã Ea Kiết đã tập trung triển khai tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân, vận động quần chúng nhân dân chủ động và tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa các loại cây-con giống mới có chất lượng và giá trị kinh tế cao vào sản xuất, nhất là đầu tư ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Đồng thời phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên đi đầu trong phát triển kinh tế để nhân dân học tập và làm theo. Bên cạnh đó, UBND xã và các đoàn thể tạo điều kiện để nhân dân được tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư phát triển kinh tế gia đình.

Để nhân dân có điều kiện phát triển sản xuất, các tổ chức đoàn thể ở xã Ea Kiết đã đứng ra tín chấp với Phòng Giao dịch Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội huyện cho nhân dân vay vốn với dư nợ đến nay đạt trên 28 tỷ đồng. Từ nguồn vốn tín dụng này đã giúp cho nhiều hộ gia đình có thêm điều kiện để phát triển kinh tế, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống và thoát nghèo bền vững. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương, sự đoàn kết hăng hái hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước của nhân dân các dân tộc trên địa bàn, đặc biệt trong việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới – đến nay diện mạo nông thôn xã Ea Kiết đã có nhiều thay đổi rất đáng ghi nhận. Đó là kết cấu hạ tầng kỹ thuật như: điện, đường, trường, trạm được đầu tư xây dựng ngày càng khang trang, cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của nhân dân trên địa bàn… Những kết quả này chính là sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền và các tổ chức đoàn thể, cùng sự đoàn kết vượt qua khó khăn của nhân dân các dân tộc xã Ea Kiết. Đến nay xã Ea Kiết đã cơ bản đạt chuẩn 15/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới; số hộ nghèo chỉ còn chiếm tỷ lệ 9,9% so với tổng số hộ trên địa bàn...

Những kết quả đạt được trong việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của Đảng ủy-chính quyền xã Ea Kiết trong thời gian qua đã phát huy được tiềm năng, lợi thế của địa phương, khơi dậy tinh thần đoàn kết, từng bước vượt qua mọi khó khăn vươn lên trong cuộc sống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển toàn diện theo chuẩn nông thôn mới./.

Công Phong

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn