Đảng ủy xã Ea Tul tổ chức được 04 buổi đối thoại với nhân dân (27/06/2018)

Từ đầu năm 2018 đến nay Đảng ủy xã Ea Tul đã tổ chức được 04 buổi đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy với nhân dân ở buôn Knia, buôn Phơng, buôn Pơr và buôn Brah, thu hút gần 350 lượt người tham gia.

Trong các buổi đối thoại, nhân dân đã trực tiếp tham gia đóng góp 32 ý kiến, kiến nghị với các đồng chí trong cấp ủy và chính quyền địa phương về các vấn đề như: Giải quyết việc làm cho học sinh-sinh viên sau khi ra trường; công tác đăng ký kê khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân; những bất cập trong việc điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo; công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; việc hỗ trợ cấp cà phê giống cho nhân dân thực hiện tái canh chưa kịp thời; vấn đề về an ninh trật tự, an toàn giao thông… Phần lớn các ý kiến, kiến nghị đều được các đồng chí trong cấp ủy và chính quyền địa phương trả lời trực tiếp cho nhân dân và nhận được sự đồng thuận cao.

Thông qua công tác đối thoại trực tiếp với nhân dân, cấp ủy-chính quyền địa phương đã kịp thời nắm bắt tư tưởng và những tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân. Từ đó kịp thời giải quyết những nhu cầu chính đáng của nhân dân để nhân dân tích cực và chủ động tham gia xây dựng chính quyền cơ sở ngày càng vững mạnh./.

H Xiu

 

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn