Đồng bào Êđê xã Cư Suê tích cực ứng dụng KHKT vào sản xuất, phấn đấu vươn lên thoát nghèo bền vững (09/05/2018)

Những năm gần đây nhờ chủ động áp dụng các tiến bộ KHKT-công nghệ vào sản xuất, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích hợp nên đời sống của đồng bào dân tộc Êđê ở xã Cư Suê ngày càng được cải thiện rõ nét. Nhiều hộ gia đình không những thoát nghèo và còn trở thành điển hình tiên tiến trong sản xuất và tích cực tham gia đóng góp xây dựng địa phương ngày càng phát triển toàn diện.

Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà xây khang trang, ông Y Wing Niê ở buôn Sút H'luốt xã Cư Suê cho biết: Trước đây gia đình trồng cà phê, nhưng do không biết tỉa cành, tạo tán, bón phân cân đối nên năng suất vườn cây năm nào cũng thấp. Từ khi được tham gia các lớp tập huấn về trồng và chăm sóc cây cà phê do địa phương tổ chức, ông đã áp dụng ngay trên vườn cây của gia đình nên năng suất cà phê đã tăng lên gấp đôi (từ 01 tấn/ha tăng lên 02 tấn/ha)… Anh Y Nin Êban một nông dân tiêu biểu ở buôn Sút M'grư xã Cư Suê đã từng khẳng định: Không thể nghèo mãi được! Với quyết tâm vươn lên trong sản xuất, mỗi lần được tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi của Nhà nước, Y Nin Êban đều đầu tư chăm sóc cho vườn cà phê của gia đình. Anh còn chủ động áp dụng các tiến bộ KHKT, đầu tư trồng hồ tiêu và các loại cây ăn trái xen trong vườn cà phê để nâng cao hệ số sử dụng đất.

Không riêng gì gia đình ông Y Wing Niê ở buôn Sút H'luốt và gia đình anh Y Nin Êban ở buôn Sút M'grư, hiện nay nhiều gia đình đồng bào Êđê ở xã Cư Suê cũng đã thay đổi cách nghĩ, cách làm với quyết tâm thoát nghèo. Nhiều gia đình đã chủ động áp dụng các tiến bộ KHKT-công nghệ vào sản xuất, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế để nâng cao hiệu quả sản xuất, và tích cực tham gia đóng góp cùng chính quyền địa phương từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn, xây dựng thiết chế văn hóa theo chuẩn nông thôn mới./.

Công Phong

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn