Đồng bào xã Ea Tul đã tự nguyện tham gia đóng góp trên 10,3 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới (22/05/2017)

Với sự hỗ trợ tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng-chính quyền, đến nay xã Ea Tul đã hoàn thành 19/19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới và đã được UBND tỉnh Đắk Lắk công nhận đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới.

Hiện nay xã Ea Tul có 13 thôn, buôn với 2.000 hộ gia đình, trong đó có 98% là người đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ (Êđê). Giai đoạn 2011-2016, ngoài nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước - xã Ea Tul còn huy động được nguồn lực to lớn trong nhân dân để xây dựng nông thôn mới. Nguồn vốn huy động tham gia đóng góp của nhân dân ở xã Ea Tul trong giai đoạn này đạt trên 10,3 tỷ đồng (bao gồm tiền và ngày công lao động). Đồng thời, nhân dân xã Ea Tul còn tự nguyện tham gia hiến đất, tháo dỡ các công trình phụ trợ để mở rộng hệ thống giao thông nội vùng. Điển hình như ở buôn Pơr đã có 09 hộ tự nguyện chặt bỏ 227 cây trồng các loại, tháo dỡ 215m hàng rào (với tổng trị giá khoảng 200 triệu đồng) mà không đòi hỏi sự đền bù. Chị H' Nháp M'Lô ở buôn Sah B ngoài việc tham gia đóng góp kinh phí, ngày công lao động, chị còn tự nguyện tháo dỡ hàng rào, tự nguyện hiến 220 m2 đất, nhổ bỏ 50 cây trồng các loại mà không nhận tiền đền bù… Nhân dân xã EaTul còn tự nguyện phát quang, khơi thông 9,5 km cống rãnh thoát nước; tham gia 1.235 ngày công lao động để đào, đắp, nâng cấp giao thông nội buôn và giao thông nội đồng…

Từ phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào xã Ea Tul không ngừng được cải thiện. Hiện nay, bình quân thu nhập đầu người ở xã Ea Tul đạt 27 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống chỉ còn 6,9%./.

H Xiu 

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn