05 năm qua huyện Cư M'gar vận động xây dựng quỹ “vì người nghèo” được 10,9 tỷ đồng (24/11/2020)

Phát huy truyền thống đoàn kết nhân ái, từ năm 2015 đến nay cán bộ và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện đã tham gia đóng góp xây dựng quỹ "vì người nghèo" được 10,9 tỷ đồng.

Từ nguồn quỹ vận động được, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã trực tiếp hỗ trợ xây dựng và sửa chữa được 223 ngôi nhà "đại đoàn kết" và 22 nhà tình thương cho các gia đình hộ nghèo, 17 ngôi nhà cho các gia đình chính sách và hỗ trợ cho 454 hộ nghèo cải thiện nhà ở theo Chương trình 167 (giai đoạn II của Chính phủ). Cũng từ nguồn quỹ "vì người nghèo", Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cư M'gar còn hỗ trợ trực tiếp cho 84 hộ nghèo phát triển chăn nuôi, sản xuất; hỗ trợ cho 101 trường hợp hộ gia đình gặp khó khăn đột xuất, mắc bệnh hiểm nghèo và thực hiện các hoạt động thăm hỏi tặng quà cho các đối tượng hộ nghèo…

Để đạt được kết quả này, hàng năm Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai công tác vận động xây dựng quỹ "vì người nghèo" bằng nhiều hình thức linh hoạt như: Vận động, kêu gọi các cơ quan, ban, ngành ủng hộ, tổ chức phát động tháng cao điểm vì người nghèo, đẩy mạnh phong trào nuôi heo đất tiết kiệm… Vì vậy hàng năm công tác vận động xây dựng quỹ "vì người nghèo" ở huyện Cư M'gar luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra ./. 

 

 

-S.Pa-

 

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn