Bãi bỏ một số văn bản QPPL,văn bản chứa QPPL của UBND tỉnh (21/07/2017)

 Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk v/v Bãi bỏ một số văn bản QPPL,văn bản chứa QPPL của UBND tỉnh.

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn