Ban hành Bộ tiêu chí về xã NTM tỉnh Đắk Lắk GĐ 2017-2020 (15/05/2017)

Quyết định số 1073/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk v/v ban hành Bộ tiêu chí về xã NTM tỉnh Đắk Lắk GĐ 2017-2020.

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn