BC tình hình, kết quả công tác tuần 12/2020 (từ ngày 16/3 đến ngày 20/3/2020) và phương hướng, nhiệm vụ tuần 13/2020 (từ ngày 23/3 đến ngày 27/3/2020) (24/03/2020)

Báo cáo tình hình, kết quả công tác tuần 12/2020 (từ ngày 16/3 đến ngày 20/3/2020) và phương hướng, nhiệm vụ tuần 13/2020 (từ ngày 23/3 đến ngày 27/3/2020)

Các tin khác

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn