Bế giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa II/2016 (28/11/2016)

Vừa qua, Trung tâm bồi dưỡng chính trị Cư M'gar tổ chức lễ bế giảng và trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng đảng viên mới khóa II/2016 cho 138 học viên thuộc 35 tổ chức cơ sở đảng trong toàn huyện.

Đ/c Nguyễn Thượng Hải, Tỉnh ủy viên – Bí thư huyện ủy trao đổi  chuyên đề với các học viên

Trong thời gian 09 ngày, các học viên được nghiên cứu 10 bài theo định của Ban Tuyên giáo Trung ương.  Đó là những kiến thức cơ bản, cốt lõi về Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề về đường lối cách mạng Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức và nhiệm vụ của người đảng viên. Về tình hình địa phương, học viên còn được đồng chí Nguyễn Thượng Hải - Bí thư Huyện ủy dành một buổi thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và một số định hướng lớn của huyện; nghe và giải đáp một số kiến nghị, thắc mắc của đảng viên. Điều đó thể hiện sự quan tâm của Thường trực Huyện ủy đối với đảng viên dự bị và công tác phát triển đảng ở cơ sở.

Qua nội dung chương trình, các đồng chí đảng viên đã nhận thức được những kiến thức cơ bản về lý luận và thực tiễn; nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được giao; phấn đấu lao động, học tập, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; cống hiến hết mình cho lý tưởng của Đảng; trong thời gian dự bị, tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người Đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên cộng sản Việt Nam.

Kết quả xếp loại cuối khóa, 138/138 học viên đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng Đảng viên mới theo quy định (Trong đó: Loại tốt 29 (20 %), loại khá 52 (37 %); đạt yêu cầu 49 (43 %)).

Trước khi kết thúc buổi lễ là phần trao giấy chứng nhận và phát biểu căn dặn của lãnh đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị mong muốn các đảng viên dự bị tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức.

Hoàng Long Điện

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn