Bế giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa II năm 2018 (25/10/2018)

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Cư M'gar vừa tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa II năm 2018.

Trong thời gian 08 ngày tham gia học tập, 110 đảng viên mới ở các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy đã được bồi dưỡng một số nội dung chuyên đề cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; vấn đề độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước nước pháp quyền XHCN; Đảng cầm quyền và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng; đường lối phát triển kinh tế-xã hội của Đảng; công tác phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam… Kết quả có 100% học viên đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng, trong đó có 18,1% số học viên được xếp loại tốt, và loại khá chiếm tỷ lệ 41%.

Cấp chứng chỉ cho học viên hoàn thành lớp bồi dưỡng Đảng viên mới khóa II năm 2018

Lớp bồi dưỡng lần này nhằm nâng cao nhận thức cho các đồng chí đảng viên mới để phấn đấu rèn luyện thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn của huyện./.

H Xiu

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn