Bế mạc lớp bồi dưỡng công tác đảng cho Bí thư Chi bộ và cấp ủy viên cơ sở (29/03/2017)

Vừa qua, Trung tâm bồi dưỡng chính trị phối hợp với các Ban xây dựng Đảng  bế mạc lớp bồi dưỡng công tác Đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên của các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ huyện.

Lớp bồi dưỡng diễn ra từ 27/02 đến 23/03. Tổng số học viên tham gia có 551 đồng chí (chia 04 lớp) của 49 tổ chức cơ sở  Đảng.

Đây là chương trình bồi dưỡng thực hiện theo hướng dẫn số 12-HD/BTGTW, ngày 30/9/2016 của Ban tuyên giáo Trung ương với các nội dung thuộc về phương thức lãnh đạo và công tác xây dựng Đảng của chi bộ, đảng bộ cơ sở; một số vấn đề cấp thiết trong xây dựng Đảng hiện nay; kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản trên một số lĩnh vực chủ chốt trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển giáo dục, đào tạo, xây dựng, văn hóa, con người, bảo vệ tài nguyên môi trường ở cơ sở; tuân thủ pháp luật của người dân trong phát triển kinh tế- xã hội; phòng chống "tự diễn biến", " tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Đó là những kiến thức hết sức quan trọng giúp cho các đồng chí là bí thư chi bộ, cấp ủy viên các tổ chức cơ sở Đảng nắm rõ hơn chức trách, nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng của các Đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc.

Về dự và phát biểu bế mạc, đồng chí Y Thek Niê, Phó bí thư thường trực Huyện ủy, đánh giá cao và biểu dương kết quả đạt được của lớp bồi dưỡng. Trung tâm bồi dưỡng chính trị, các Ban Đảng của Huyện ủy đã có sự phối hợp chặt chẽ trong xây dựng kế hoạch, bố trí người truyền đạt, triệu tập, nắm bắt và theo dõi, đánh giá, nhận xét các mặt theo nội quy, quy chế bồi dưỡng; tạo thuận tiện, bố trí điều kiện vật chất cho cán bộ về dự. Các Tổ chức cơ sở Đảng tạo điều kiện để học viên tham gia tương đối đông đủ. Báo cáo viên đã vận dụng linh hoạt phương pháp truyền đạt, gắn lý luận với thực tiễn cơ sở, cung cấp nhiều thông tin bổ ích. Các đồng chí học viên đã có nhiều cố gắng bố trí thời gian, sắp xếp công việc để học tập; quá trình tham gia, nghiêm túc nghe giảng, đồng thời kiến nghị với Thường trực cấp ủy, các Ban Đảng của Huyện ủy nhiều vấn đề của thực tiễn đặt ra trong công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Nhiều ý kiến đã được Thường trực Huyện ủy giải đáp.  

Đồng chí Y Thek Niê mong muốn, với kiến thức được trang bị, học viên về cơ sở vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo; luôn luôn rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng và nghiệp vụ chuyên môn để luôn xứng đáng là cấp ủy viên, cùng với chi ủy, Đảng ủy cơ sở, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hoàng Long Điện

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn