Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên truyền, cổ động trực quan năm 2020 (21/02/2020)

Ngày 20/02/2020 Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cư M'gar đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên truyền, cổ động trực quan năm 2020.

Quang cảnh tập huấn

Trong thời gian 01 ngày, khoảng 200 học viên gồm trưởng, phó và thành viên Ban Tuyên giáo cơ sở, cộng tác viên dư luận xã hội, cán bộ phụ trách công tác Tuyên giáo ở các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Huyện ủy, công chức văn hóa-xã hội các xã-thị trấn, lãnh đạo Phòng Văn hóa-thông tin, Trung tâm Văn hoá-thể thao và Đài truyền thanh huyện…đã được Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cư M'gar truyền đạt các kiến thức, nội dung cơ bản công tác tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ Đại hội Đảng các cấp tiến đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; quán triệt chuyên đề về đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thông qua lớp bồi dưỡng lần này nhằm nâng cao công tác tuyên truyền, cổ động trực quan cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở và các tổ chức cơ sở Đảng. Từ đó vận dụng linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là dịp trước, trong và sau Đại hội Đảng các cấp tiến đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII ./.

 

-S.Pa-

 

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn