Buôn Sút M'Đưng với phong trào xây dựng đời sống văn hóa (31/03/2018)

Từ việc thực hiện hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" gắn với xây dựng nông thôn mới, đến nay đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào buôn Sút M'Đưng xã Cư Suê đã có nhiều khởi sắc rất đáng ghi nhận.

Buôn Sút M'đưng xã Cư Suê hiện có 217 hộ gia đình với 1.312 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc tại chỗ (Êđê) chiếm tỷ lệ 98%. Hưởng ứng phong trào xây dựng đời sống văn hóa - Chi bộ, Ban tự quản, già làng, người có uy tín và các tổ chức đoàn thể trong buôn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua xây dựng gia đình văn hóa, buôn văn hóa. Vì vậy đồng bào trong buôn đã dần loại bỏ các phong tục tập quán lạc hậu, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống để thực hiện tốt nếp sống văn minh, xây dựng kinh tế ngày càng phát triển. Hiện buôn Sút M'dưng chỉ còn 27 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 12,4% so với tổng số hộ trong buôn, hàng năm thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 38 triệu đồng. Ngoài việc đoàn kết hỗ trợ giúp nhau phát triển kinh tế, đồng bào trong buôn còn tích cực tham gia đóng góp cùng chính quyền địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.

Tiết mục văn nghệ hát ây rây, thổi đinh năm của nghệ nhân buôn

Từ năm 2015 đến nay đồng bào trong buôn đã tự nguyện tham gia đóng góp 180 triệu đồng, phá bỏ 500 cây trồng các loại và tham gia trên 2.000 ngày công lao động để tu sửa 11 km đường giao thông nội vùng và xây dựng các thiết chế văn hóa. Buôn Sút M'đưng xã Cư Suê có 100% con em trong độ tuổi đều được đến lớp, đến trường, đặc biệt buôn Sút M'đưng vinh dự có H'Hen Niê nỗ lực vượt qua các khó khăn và đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Hiện nay buôn Sút M'đưng xã Cư Suê có 02 hộ gia đình còn lưu giữ được những bộ chiêng quý, 10 gia đình lưu giữ được các loại ché quý, buôn có 02 đội chiêng và thành lập được 02 đội văn nghệ quần chúng, có 05 nghệ nhân thổi Đinh tút; 02 nghệ nhân hát Ây rây và thổi Đinh năm... Vừa qua nhân dân buôn Sút M'đưng đã vinh dự được UBND huyện xét công nhận đạt chuẩn danh hiệu buôn văn hóa (lần thứ nhất).

Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, cùng với buôn Sút M'đưng, đến nay xã Cư Suê đã có 10/11 khu dân cư được UBND huyện xét công nhận danh hiệu khu dân cư văn hóa. Từ hoạt động xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần tự chủ trong nhân dân được nâng cao, quy chế dân chủ được mở rộng, tình làng nghĩa xóm được thắt chặt, an ninh xã hội đườc đảm bảo, nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất, chủ động hỗ trợ giúp nhau vươn lên xóa đói giảm nghèo bền vững. Đây là những điều kiện thuận lợi để Đảng bộ, chính quyền đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã Cư Suê tiếp tục nỗ lực phấn đấu đến cuối năm 2018 đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới./.

Công Phong

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn