Buôn Sút M'rang - xã Cư Suê bê tông 800m đường giao thông (02/08/2017)

Vừa qua, nhân dân buôn Sút M'rang - xã Cư Suê đã tiến hành thi công 800 m đường bê tông trục chính trong buôn với kinh phí đầu tư xây dựng 802 triệu đồng. Trong đó ngân sách Nhà nước hỗ trợ 360 triệu đồng và nguồn vốn do nhân dân trong buôn đóng góp 442 triệu đồng.

Nhân dân Buôn Sút Mrang làm đường giao thông

Ông Ama M'lăng - Buôn Trưởng buôn Sút M'rang - xã Cư Suê cho biết: Buôn Sút M'rang hiện có 157 hộ gia đình. Buôn có các tuyến đường chính và đường nhánh nhiều, nên ban tự quản buôn đã tổ chức họp dân và thống nhất mỗi hộ gia đình tham gia đóng góp 1,8 triệu đồng, riêng hộ nghèo thì đóng góp 01 triệu đồng. Đối với những hộ được hưởng lợi trực tiếp từ mặt đường thì đóng thêm 90.000đ/mét mặt đường. Toàn buôn phấn đấu đến năm 2020 sẽ bê tông và nhựa hóa hết các tuyến đường chính và đường nhánh trong buôn, để góp phần cùng chính quyền địa phương hoàn thành tiêu chí số 02 về giao thông trong bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Được biết, từ đầu năm 2017 đến nay xã Cư Suê đã vận động nhân dân tham gia đóng góp cùng với chính quyền địa phương đầu tư bê tông được 1,8 km đường giao thông nông thôn tại địa bàn thôn 2, buôn Sút M'grư và buôn Sút M'rang với tổng kinh phí khoảng 1,2 tỷ đồng./.

Công Phong

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn