Các đơn vị kinh tế đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (14/07/2017)

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" – trong năm qua, các công ty, nông-lâm trường, xí nghiệp đóng chân trên địa bàn huyện ngoài việc sản xuất-kinh doanh, triển khai thực hành tiết kiệm trong sản xuất, còn thực hiện tốt các công tác nhân đạo-từ thiện, các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng.

Tiêu biểu như Nông trường cao su Cuôr Đăng đã hỗ trợ 210 triệu đồng xây dựng được 03 nhà mái ấm công đoàn; hỗ trợ 05 gia đình có hoàn cảnh vay 80 triệu đồng để mua bò chăn nuôi. Công ty cà phê Ea Pốk hỗ trợ xây dựng được 03 ngôi nhà tình thương cho công nhân nghèo trị giá 130 triệu đồng; vận động cán bộ, CNVC-LĐ tham gia hỗ trợ nhân dân buôn Lang (thị trấn Ea Pốk) 146 triệu đồng làm đường giao thông và tặng quà giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Nông trường cao su Cư M'gar vận động xây dựng được 02 nhà mái ấm tình thương cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn trị giá 70 triệu đồng. Nông trường cao su Phú Xuân vận động hỗ trợ xây dựng 04 nhà mái ấm công đoàn cho công nhân nghèo trị giá 80 triệu đồng; đồng thời tạo điều kiện cho 30 công nhân khó khăn vay vốn tương trợ 150 triệu đồng không tính lãi để phát triển kinh tế gia đình.

Đồng thời, các công ty, nông-lâm trường, xí nghiệp đóng chân trên địa bàn huyện còn tạo điều kiện cho hộ nghèo và công nhân mượn đất để canh tác hoa màu; vận động cán bộ, CNVC-LĐ thực hiện hiệu quả công tác "đền ơn đáp nghĩa" trên địa bàn ./.

Công Phong

 

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn