Các khu dân cư ở xã Quảng Tiến tổ chức thành công Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019 (07/11/2019)

Tiến tới kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (nay là MTTQ Việt Nam 18/11/1930-18-11/2019), đến nay 06/6 các khu dân cư ở xã Quảng Tiến đã tổ chức thành công Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội, quần chúng nhân dân ở các khu dân cư xã Quảng Tiến đã cùng nhau ôn lại truyền thống 89 năm Ngày thành lập MTTQ Việt Nam, đồng thời nhận xét, đánh giá kết quả 01 năm thực hiện các phong trào, cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động, đặc biệt là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Đầu năm 2019 xã Quảng Tiến có 1.572 hộ gia đình tham gia đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 98,4% so với tổng số hộ trên địa bàn. Qua bình xét cuối năm có 1.564 hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ gần 99,5% so với tổng số hộ tham gia đăng ký, trong đó 31 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2019…

Cũng nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập MTTQ Việt Nam, các khu dân cư ở xã Quảng Tiến còn tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí, văn hóa văn nghệ như: bịt mắt bắt vịt, kéo co (phối hợp nam nữ), bóng chuyền, biểu diễn giao lưu văn nghệ… ./.

 

H Xiu

 

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn