Công bố DMTTHC được tiếp nhận và trả kết quả DV bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (đợt 1) (16/05/2017)

Quyết định số 1089/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk v/v công bố DMTTHC được tiếp nhận và trả kết quả DV bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (đợt 1).

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn