Công khai, niêm yết Bảng hướng dẫn tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân về quy định hành chính (26/06/2018)

Công văn số 4971/UBND-KSTTHC ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk V/v công khai, niêm yết Bảng hướng dẫn tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân về quy định hành chính

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn