Công tác đối thoại giữa cấp ủy với nhân dân trên địa bàn (05/02/2018)

Trong năm 2017 Huyện ủy Cư M'gar đã tổ chức được 11 buổi đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy với trên 2.100 lượt người dân. Đồng thời các xã-thị trấn cũng đã tổ chức được 139 buổi đối thoại trực tiếp với nhân dân và đã có 10.253 lượt người dân tham gia.

Thông qua các buổi đối thoại, quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện đã tham gia đóng góp trên 1.000 ý kiến, kiến nghị. Ngoài việc trả lời trực tiếp cho nhân dân - sau các buổi đối thoại, chậm nhất là 7 ngày làm việc, Văn phòng cấp ủy thông báo ý kiến kết luận chỉ đạo giải quyết và kiến nghị giải quyết những vấn đề bức xúc chính đáng của nhân dân đến các cơ quan có liên quan, bảo đảm các kiến nghị được giải quyết kịp thời, đúng quy định. Việc tổ chức các buổi đối thoại với nhân dân đã giúp cho cấp ủy, chính quyền kịp thời giải quyết kiến nghị, phản ánh chính đáng của nhân dân, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy và tổ chức Đảng. Đồng thời tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, phát huy, mở rộng quyền làm chủ của nhân dân trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và xây dựng phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn./.

Công Phong

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn