Cụm thi đua số 1 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị giao ban Cụm năm 2020 (26/11/2020)

Vừa qua, tại xã Ea Tul, Cụm thi đua số 1 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức Hội nghị giao ban Cụm đánh giá 5 nội dung giao ước thi đua năm 2020. Cụm thi số 1 gồm 5 đơn vị: thị trấn Quảng Phú, xã Quảng Tiến, xã Cư Dliê M'nông, Ea Kpam và xã Ea Tul - Cụm trưởng.

Quang cảnh Hội nghị giao ban Cụm

Trong năm 2020 mặc dù bị ảnh hưởng bởi các loại dịch bệnh, thiên tai-bão lũ gây ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế-xã hội nhưng các đơn vị trong Cụm thi đua đã không ngừng nỗ lực và đạt được nhiều kết quả khả quan trong các nội dung giao ước thi đua. Các đơn vị trong Cụm đã tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền và lồng ghép tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm của dân tộc, đặc biệt là kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc và đồng thời triển khai tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các đơn vị đã phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong việc tham gia ủng hộ đồng bảo bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, ảnh hưởng bợi hạn hán, xâm nhập mặn tại Đồng bằng song Cửu Long, đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão, lũ gây ra với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước phát triển mạnh mẽ, tạo sức lan tỏa như: Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", Cuộc vận động "Vì người nghèo",…. Đến cuối năm 2020, xã Ea Tul có 85,83% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa, trong đó có 3,15% hộ gia đình văn hóa tiêu biểu, tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn chiếm 3,6% so với tổng số hộ trên địa bàn. Xã Cư Dliê M'nông có 87,83% số hộ được công nhận gia đình văn hóa, trong đó 1,15% hộ gia đình văn hóa tiêu biểu, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn  3,33%. Xã Ea Kpam có 91,5% số hộ được công nhận gia đình văn hóa, trong đó 1,21 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,19%,…Tham dự và phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Giang Nam, Phó Chủ tịch UBMTQ Việt Nam huyện đã biểu dương những kết quả đạt được của các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 trong việc thực hiện 5 nội dung giao ước thi đua, góp phần quan trọng trong sự phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Taị Hội nghị, các đơn vị thi đua số 1 Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện đã thống nhất chọn xã Ea Kpam làm Cụm trưởng thi đua năm 2021, thống nhất đề ra các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 5 nội dung giao ước thi đua trong thời gian tới./.

H Xiu 25.11.2

 

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn