Cụm thi đua số 1 Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cư Suê tổ chức thành công Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (08/11/2019)

Nhân dịp kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (nay là MTTQ Việt Nam 18/11/1930-18/11/2019), ngày 07/11/2019 cụm thi đua số 1 Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cư Suê đã tổ chức thành công Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019.

Tặng Giấy khen cho các gia dình văn hóa tiêu biểu của Cụm thi đua số 1 xã Cư Suê

Cụm thi đua số 1 Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cư Suê có 05 đơn vị thôn-buôn gồm: Buôn Sút M'grư (cụm trưởng), buôn Sút M'rang, thôn 1, thôn 3 và thôn 6. Trong không khí vui tươi phấn khởi của ngày hội, bà con nhân dân trong cụm thi đua số 1 xã Cư Suê đã cùng nhau ôn lại  truyền thống vẻ vang 89 năm qua của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ, diễn tấu cồng chiêng và đánh giá kết quả sau 01 năm thi đua thực hiện các nội dung cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Các khu dân cư cụm thi đua số 1 Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cư Suê hiện có 1.087 hộ gia đình với 5.454 nhân khẩu. Trong năm qua đồng bào trong cụm thi đua đã chủ động thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện hiệu quả quy ước, hương ước thôn-buôn, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Đồng bào đã tích cực tham gia đóng góp vốn đối ứng làm được 03 km đường bê tông và đường cấp phối ở các ở dân cư, tự nguyện hiến trên 1.000 m2 đất và chặt bỏ nhiều loại cây trồng trên đất để làm đường giao thông, tham gia đóng góp các loại quỹ ở địa phương được gần 48 triệu đồng. Đầu năm 2019 cụm thi đua số 1 Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cư Suê có 1.061 hộ gia đình tham gia đăng ký xây dựng gia đình văn hóa. Qua bình xét cuối năm có 958 hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 90,3% so với tổng số hộ tham gia đăng ký, trong đó có 26 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu…

Nhân ngày hội đại đoàn kết năm nay, các đơn vị trong cụm thi đua số 1 Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cư Suê đã ký kết giao ước thi đua năm 2020; tổ chức đập "heo đất tiết kiệm" xây dựng quỹ vì người nghèo của xã được trên 15,2 triệu đồng. Nhân dịp này xã UBND xã Cư Suê đã khen thưởng cho 26 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu trong cụm thi đua vì có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" năm 2019 ./.

 

H Xiu

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn