Cụm thi đua số 2 giao ban công tác Mặt trận 06 tháng đầu (02/07/2020)

Cụm thi đua số 2 MTTQ Việt Nam huyện gồm 04 đơn vị: xã Quảng Hiệp, xã Ea M'dróh, xã Cư M'gar và xã Ea M'nang vừa tổ chức Hội nghị giao ban công tác Mặt trận 06 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020.

Quang cảnh hội nghị

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, nhưng 06 tháng đầu năm 2020 các đơn vị trong cụm thi đua đã chủ động phối hợp tổ chức được 22 buổi tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước thu hút hơn 3.400 lượt người tham gia. Đồng thời qua đó tuyên truyền quần chúng nhân dân tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. 06 tháng đầu năm 2020 các đơn vị trong cụm thi đua đã vận động được gần 01 tỷ đồng, 70 ngày công lao động cùng chính quyền địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng và thiết chế văn hóa; vận động ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 và đồng bào bị xâm nhập mặn được trên 97 triệu đồng; duy trì các mô hình thực hành tiết kiệm theo tấm gương đạo đức của Bác được gần 100 triệu đồng; vận động xây dựng quỹ vì người nghèo trên 88,5 triệu đồng. Các đơn vị trong cụm thi đua còn vận động hỗ trợ xây dựng được 10 ngôi nhà đại đoàn kết và 04 nhà tình thương cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hỗ trợ 395 triệu đồng; vận động trao quà cho các đối tượng hộ nghèo với tổng trị giá trên 900 triệu đồng… Thông qua các phong trào thi đua và cuộc vận động, đến nay có 42/46 khu dân cư trong cụm thi đua được công nhận khu dân cư văn hóa; 37/46 khu dân cư được công nhận khu dân cư an toàn không có tội phạm; 14/46 khu dân cư lành mạnh, không tệ nạn xã hội, ma túy; 100% khu dân cư trong khối thi đua đều thành lập được nhóm nòng cốt bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội…

MTTQ các đơn vị trong cụm thi đua số 2 đã dành nhiều thời gian thảo luận, xây dựng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020. Trong đó chú trọng thực hiện tốt công tác tập hợp, đoàn kết, vận động quần chúng nhân dân chủ động thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước. Tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để triển khai thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua, các cuộc vận động, những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) ./.

 

H'Xiu ÊBan

 

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn