Danh mục các Doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn huyện đến ngày 31/12/2015 (01/11/2016)

 

Tên doanh nghiệp Địa chỉ Điện thoại Ngành nghề kinh doanh
I. TRUNG ƯƠNG QUẢN LÝ      
1. Công ty TNHH Một thành viên Drao Xã Cư Dliê Mnông  0500.3.873.513 Trồng cà phê
2. Công ty TNHH Một thành viên Ea Tul Xã Ea Tul 0500.3.834.162 Trồng cà phê
II. ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ      
1. Công ty TNHH Một thành viên Ea Pôk Thị trấn Ea Pôk 0500.3.834.181 Trồng cà phê
2. Công ty TNHH Một thành viên Buôn Ja Wầm Xã Ea Kiết 0500.3.850.450 Kinh doanh tổng hợp
3. Công ty TNHH Lâm nghiệp Buôn Wing Xã Ea Kuêh 0500.3.873.663 Chăm sóc, bảo vệ rừng
III. QUÂN ĐỘI QUẢN LÝ      
1. Công ty TNHH Một thành viên Cà phê 15 Xã Cư Dliê Mnông 0500.3.836.197 Trồng cà phê

 

(Theo Niên giám Thống kê năm 2015 của Chi cục Thống kê huyện Cư M'gar)

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn