Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND huyện rà soát năm 2020 (05/02/2021)

Quyết định công bố kết quả rà soát văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Cư M'gar năm 2020

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND huyện rà soát năm 2020

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn