HĐND xã Quảng Tiến tổ chức kỳ họp thứ 09 (kỳ họp bất thường) (06/12/2019)

Vừa qua HĐND xã Quảng Tiến khóa V (nhiệm kỳ 2016-2021) đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 09 (kỳ họp bất thường).

Các đại biểu bầu chức danh Chủ tịch HĐND xã

Tại kỳ họp lần này các vị đại biểu HĐND xã Quảng Tiến đã tiến hành biểu quyết thông qua tờ trình về việc phân loại đơn vị hành chính xã Quảng Tiến; tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu chức danh Chủ tịch HĐND xã khóa V (nhiệm kỳ 2016-2021); thông qua tờ trình về việc thiệu nhân sự bầu chức danh Trưởng Ban Kinh tế-xã hội HĐND xã khóa V (nhiệm kỳ 2016- 2021).

Trên tinh thần dân chủ, các vị đại biểu tham gia kỳ họp đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND xã và Trưởng ban kinh tế-xã hội HĐND xã khóa (nhiệm kỳ 2016-2021). Kết quả bà Bùi Thị Hà – Phó Bí thư Đảng ủy xã giữ chức danh Chủ tịch HĐND xã, bà Nguyễn Thị Hồng Thủy - Chủ tịch Hội LHPN xã giữ chức danh Trưởng ban kinh tế-xã hội HĐND xã Quảng Tiến khóa V (nhiệm kỳ 2016-2021) ./.

-S.Pa-

 

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn