Hội Khuyến học thị trấn Ea Pốk tổ chức đại hội đại biểu lần thứ III (nhiệm kỳ 2019-2024) (13/07/2020)

Sáng ngày 10/07/2020, Hội Khuyến học thị trấn Ea Pốk đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ III (nhiệm kỳ 2019-2024).

BCH khóa III Hội Khuyến học thị trấn Ea Pốk ra mắt đại hội

Trong 05 năm qua công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở địa bàn thị trấn Ea Pốk đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến nay tổ chức khuyến học đã được hình thành ở hầu hết các khu dân cư, cơ quan, trường học, dòng họ, tổ chức tôn giáo với 4.170 hội viên. Thị trấn Ea Pốk hiện có 96,2% số hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình học tập, 81,2% khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa. Việc vận động xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài đạt kết quả tốt với tổng nguồn quỹ đã huy động trong 05 năm qua đạt trên 136 triệu đồng. Hội Khuyến học thị trấn đã vận động và kêu gọi các tổ chức tôn giáo, trường học, các nhà hảo tâm và mạnh thường quân trong và ngoài địa bàn thị trấn trao tặng trên 3.000 suất quà trị giá hàng trăm triệu đồng cho học sinh con em trên địa bàn… Ngoài ra Trung tâm học tập cộng đồng thị trấn Ea Pốk thời gian qua cũng được kiện toàn, củng cố, phát huy tốt vai trò trong việc phổ cập và chuyển giao các tiến bộ KHKT-công nghệ cho nhân dân trên địa bàn.

Nhiệm kỳ tới Hội Khuyến học thị trấn Ea Pốk tiếp tục duy trì, phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của các Chi hội Khuyến học. Phấn đấu có 02 dòng họ được công nhận "dòng họ học tập"; có từ 97 đến 99% số gia đình đạt danh hiệu "gia đình học tập"; 100% khu dân cư được công nhận "đơn vị học tập"; tỷ lệ hội viên tham gia vào tổ chức khuyến học chiếm tỷ lệ 26,5% dân số; tích cực vận động các nguồn lực tài trợ, thực hiện tốt cuộc vận động "ba đủ", không để học sinh nào khó khăn, thiếu thốn không được đến trường, kịp thời động viên, khen thưởng cho học sinh có thành tích cao trong học tập…

Đại hội đã tiến hành bầu 21 đại biểu vào Ban Chấp hành khóa khóa III, cô Trần Thị Vui tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học thị trấn Ea Pốk nhiệm kỳ 2019-2024 ./.

 

-S.Pa

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn