Hội LHPN huyện tổ chức tư vấn pháp luật tại xã Cư M'gar (16/12/2019)

Chiều ngày 11/12/2019 Hội LHPN huyện Cư M'gar và tổ tư vấn pháp luật cộng đồng của huyện đã tổ chức buổi tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí cho 150 hội viên phụ nữ ở địa bàn xã Cư M'gar.

Hội LHPN tư vấn pháp luật tại xã Cư M'gar

Tại buổi tư vấn, chị em phụ nữ xã Cư M'gar đã tham gia 25 ý kiến cần được tư vấn và hỗ trợ với các nội dung liên quan về hôn nhân gia đình; phòng chống bạo lực gia đình; công tác phòng chống xâm hại phụ nữ và trẻ em; các vấn đề liên quan đến đất đai, lao động, việc làm; chế độ chính sách đãi ngộ cho người có công với cách mạng; chế độ bảo trợ xã hội; bảo hiểm y tế; hoạt động hỗ trợ vốn và kiến thức cho phụ nữ xây dựng, phát triển kinh tế; những kỹ năng trong xây dựng gia đình, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; xây dựng cộng đồng an toàn, bền vững… Hầu hết các ý kiến của chị em đều được tổ tư vấn pháp luật cộng đồng của huyện tư vấn miễn phí, đồng thời hướng dẫn cho chị em các thủ tục, trình tự giải quyết các vấn đề theo đúng quy định pháp luật…

Thông qua buổi tư vấn pháp luật cộng đồng và trợ giúp pháp lý miễn phí đã góp phần tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao kiến thức pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của chị em phụ nữ xã Cư M'gar. Đồng thời qua đó giáo dục cho chị em các giá trị đạo đức, truyền thống và lối sống văn hóa tốt đẹp của gia đình Việt Nam ./.

 

Công Phong

 

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn