Hội LHPN xã Quảng Hiệp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống (02/07/2020)

Hiện nay Hội LHPN xã Quảng Hiệp có 1.953 hội viên tham gia sinh hoạt ở 12 Chi hội, trong đó có trên 40% số hội viên là người đồng bào dân tộc thiểu số. Trong 05 năm qua Hội LHPN xã Quảng Hiệp đã chủ động xây dựng kế hoạch, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp hội viên nắm và hiểu rõ các quan điểm, nội dung Nghị quyết của Đảng các cấp và Nghị quyết của Hội cấp trên để cùng nhau thực hiện.

Từ năm 2015 đến nay Hội LHPN xã Quảng Hiệp đã chủ động phối hợp tổ chức cho cán bộ, hội viên học tập Nghị quyết của Đảng các cấp gắn với cuộc vận động "Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang" với nhiệm vụ xây dựng người phụ nữ phát triển toàn diện và đề án "Xây dựng con người phát triển toàn diện về trí tuệ, tư tưởng, đạo đức và thể chất, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030" gắn với xây dựng nông thôn mới… Đồng thời Hội LHPN xã Quảng Hiệp còn lồng ghép tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt Chi hội, sinh hoạt câu lạc bộ, tổ, nhóm phụ nữ và trong các lớp học tập chuyên đề giáo dục chính trị… 05 năm qua Hội LHPN xã Quảng Hiệp đã phối hợp tổ chức được 287 buổi tuyên truyền Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Hội cấp trên thu hút gần 3.000 lượt hội viên tham gia học tập. Đồng thời tổ chức được 279 buổi phát động phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới, tổ chức được 10 hội thi, hội diễn với chủ đề bình đẳng giới, bảo vệ môi trường, phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống…

Thông qua các hoạt động này của Hội LHPN xã Quảng Hiệp đã góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương từng bước đưa Nghị quyết của Đảng đi vào đời sống, xã hội. Đồng thời tiếp tục tuyên truyền, động viên, cổ vũ các tầng lớp nhân dân tích cực chủ động tham gia phong trào thi đua yêu nước, thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đảng, tích cực lao động phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tô thắm truyền thống đoàn kết gắn bó cộng đồng, cùng nhau chung tay xây dựng địa phương ngày càng phát triển toàn diện ./.

 

Công Phong

 

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn