Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Cư M'gar lần thứ 18 - khóa VIII (mở rộng) (09/10/2019)

Sáng ngày 08/10/1019 Huyện ủy Cư M'gar đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 18 – khóa VIII (mở rộng).

Toàn cảnh Hội nghị BCH mở rộng

Hội nghị đã công bố Quyết định số 1694 ngày 01/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chuẩn y Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Cư M'gar nhiệm kỳ 2015-2020 đối với đồng chí Nguyễn Thiên. Đồng thời đánh giá việc lãnh đạo của Đảng bộ huyện trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện trong 9 tháng đầu năm 2019. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, sự quản lý điều hành của chính quyền địa phương và sự đoàn kết hăng hái thi đua lao động sản xuất của các tầng lớp nhân dân - thời gian qua kinh tế-xã hội ở huyện Cư M'gar tiếp tục có bước phát triển khá. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 8.481 tỷ đồng, bằng gần 70% kế hoạch cả năm; tổng mức lưu chuyển hàng hóa trên địa bàn đạt 3.843 tỷ đồng, bằng 72,5% kế hoạch cả năm. Công tác thu cân đối ngân sách được gần 110 tỷ đồng, bằng 95,9% kế hoạch tỉnh giao và bằng 92,7% dự toán HĐND huyện giao. Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục đạt được nhiều kết quả với việc đã đạt chuẩn được 264/285 tiêu chí; văn hóa-xã hội được quan tâm chú trọng; y tế, giáo dục đào tạo tiếp tục có nhiều tiến bộ. Đặc biệt là việc chủ động trong công tác phòng chống và khống chế bệnh sốt xuất huyết và bệnh bạch hầu cũng như trong công tác phòng chống dịch bệnh trên các đàn vật nuôi…

Trong công tác xây dựng Đảng – các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ đã tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, đặc biệt là việc tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong 9 tháng qua toàn huyện đã kết nạp được 123 quần chúng ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng, chuyển Đảng chính thức cho 123 đồng chí theo đúng quy định, đồng thời thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát trong Đảng…

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện CưM'gar lần thứ 18 – khóa VIII lần này còn đánh giá 03 năm thực hiện Chương trình số 08 ngày 26/10/2016 của Huyện ủy về thu hút đầu tư phát triển giai đoạn 2016-2020. Từ năm 2006 đến nay tổng nguồn vốn từ ngân sách tỉnh bố trí và ngân sách huyện đã đầu tư trên 454,3 tỷ đồng thực hiện các công trình giao thông, văn hóa, thể dục, thể thao, lĩnh vực thủy lợi, phát triển nông nghiệp nông thôn, giáo dục đào tạo, quản lý hành chính. Hiện nay các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện cơ bản đảm bảo chủ động tưới tiêu cho 82% diện tích các loại cây trồng; tỷ lệ đường giao thông do huyện quản lý được nhựa hóa và bê tông đạt trên 95%, đường đô thị đạt 63%, cứng hóa các tuyến đường xã đạt 65%, đường trục thôn-buôn đạt trên 45%. …  

Từ nay đến cuối năm 2019, Đảng bộ huyện Cư M'gar tiếp tục tập trung triển khai tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên gắn với tình hình thực tế của địa phương. Nhất là việc thực hiện Nghị quyết số 18 ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành TW (khóa XII) một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hộ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19 của Ban chấp hành TW khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Quy định 205 của Bộ chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền cùng các Chương trình, Nghị quyết khác của Huyện ủy… ./.

 

Công Phong

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn