Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 19 khóa VIII (mở rộng) (20/12/2019)

Ngày 18/12/2019 tại hội trường UBND huyện, Huyện ủy Cư M'gar đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 19 khóa (mở rộng).

Đồng chí Nguyễn Đình Viên - Bí thư Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị

Dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, năm 2019 huyện Cư M'gar đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Năm 2019 huyện Cư M'gar có 19/20 chỉ tiêu đạt và vượt so kế hoạch. Kinh tế tiếp tục có bước tăng trưởng khá, chuyển dịch đúng hướng, tổng giá trị sản xuất sản phẩm chủ yếu ước đạt hơn 12.200 tỷ đồng (tăng 10,9% so với năm 2018); tổng thu ngân sách được hơn 148,7 tỷ đồng, (đạt 129,7% kế hoạch tỉnh giao và bằng 125,3% kế hoạch huyện giao). Trong năm 2019 huyện Cư M'gar đã thu hút đầu tư được 5.940 tỷ đồng, (đạt 100% kế hoạch). Cùng với đó văn hoá, giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến tích cực; các chính sách xã hội được quan tâm thực hiện kịp thời, đúng đối tượng; công tác cải cách thủ tục hành chính có nhiều tiến bộ; quốc phòng, an ninh luôn được đảm bảo. Năm 2019 Đảng bộ huyện Cư M'gar đã kết nạp được 210 đảng viên mới (đạt 105% so với kế hoạch)…. Bên cạnh những kết quả đạt được, năm 2019 huyện Cư M'gar vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Kinh tế phát triển khá nhưng chưa mang tính đột phá và bền vững; công tác quản lý đất đai ở một số địa phương chưa chặt chẽ; công tác phòng, chống dịch bệnh trên người và đàn vật nuôi kết quả đạt chưa cao….

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Viên – Bí thư Huyện uỷ đã đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện nhà đã đoàn kết đạt được trong năm qua. Đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và yêu cầu: Các cấp ủy, tổ chức Đảng cần căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị, khẩn trương triển khai xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng theo đúng quy định. Tập trung đẩy mạnh công tác phát triển Đảng, thu hút đầu tư, đẩy mạnh công tác quản lý đất đai, xóa đói giảm nghèo, tăng cường thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 23 của Huyện ủy về "xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn-đô thị" gắn với việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Hội nghị cũng đã tiến hành bầu bổ sung đồng chí Hoàng Viết Cát – Phó trưởng Ban tổ chức Huyện ủy vào Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện khoá VIII (nhiệm kỳ 2015-2020) ./.

 

-S.Pa-

 

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn