Hội nghị hưởng ứng “Ngày pháp luật Nước cộng hòa XHCN Việt Nam” năm 2017 và phổ biến, quán triệt Luật Xử lý vi phạm hành chính cùng các văn bản hướng dẫn thi hành (12/10/2017)

Ngày 12/10/2017, UBND huyện Cư M'gar đã tổ chức Hội nghị hưởng ứng "Ngày pháp luật Nước cộng hòa XHCN Việt Nam" năm 2017 và phổ biến, quán triệt Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Quang cảnh Hội nghị

Tham gia hội nghị, thủ trưởng các đơn quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, các trường THPT, Chủ tịch UBND các xã thị trấn, cán bộ công chức tư pháp hộ tịch, văn hóa xã hội và cán bộ, công chức tham mưu xử lý vi phạm hành chính của huyện và các xã-thị trấn đã được phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 81/2013 ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 97/2017 ngày 18/8/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013 ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính…

H Xiu

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn