Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2019 và triển khai giải pháp công tác thu thuế năm 2020 (25/12/2019)

Vừa qua huyện Cư M'gar đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thuế, hoạt động của Ban chỉ đạo công tác ủy nhiệm thu thuế năm 2019 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác thu thuế năm 2020.

Quang cảnh Hội nghị

Trong năm 2019 công tác thu ngân sách Nhà nước ở huyện Cư M'gar vẫn còn gặp nhiều khó khăn do các mặt hàng nông sản bị rớt giá, số doanh nghiệp giải thể, phá sản, tạm ngừng kinh doanh nhiều. Tuy nhiên dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ của Chi cục thuế huyện và các ban, ngành, địa phương, nên công tác thu ngân sách Nhà nước năm 2019 ở huyện Cư M'gar không những đạt mà còn vượt so với kế hoạch được giao. Năm 2019 huyện Cư M'gar đã thu ngân sách được trên 148,3 tỷ đồng, trong đó công tác thu thuế, phí và lệ phí được trên 107,8 tỷ đồng, bằng 133% dự toán cả năm, thu tiền sử dụng đất trên 40,5 tỷ đồng, đạt 127% so với kế hoạch. Năm 2019 hoạt động của Ban chỉ đạo đôn đốc thuế và chống thất thu ngân sách Nhà nước của huyện tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả đề án chống thất thu thuế, triển khai lập bộ hộ khoán thuế, bộ phí môn bài theo đúng quy định, tăng cường đôn đốc kiểm tra, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Đồng thời tiếp tục tăng cường hoạt động tuyên truyền hỗ trợ cho người nộp thuế, đối thoại với các doanh nghiệp, lắng nghe ý kiến của người nộp thuế, công khai nợ thuế trên phương tiện thông tin đại chúng. Đến nay toàn huyện có tổng số trên 2.000 cá nhân kinh doanh, trong đó có 1.474 trường hợp thuộc diện phải chịu thuế, số tiền thuế mỗi tháng phải nộp khoán khoảng 690 triệu đồng. Cũng trong năm 2019 công tác ủy nhiệm thu thuế được trên 15,3 tỷ đồng, trong đó số phát sinh trên 10,5 tỷ đồng và thu nợ thuế được trên 4,8 tỷ đồng, đạt khoảng 104,7% trên tổng số thuế phát sinh…

Hội nghị lần này cũng đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi công tác thu thuế, phí và lệ phí năm 2020 với dự toán thu được giao 112 tỷ đồng (tăng 38,2% so với dự toán năm 2019). Để hoàn thành dự toán được giao, huyện Cư M'gar sẽ tiếp tục tăng cường công tác phối hợp quản lý tốt các nguồn thu, đẩy mạnh chống thất thu, thu hồi thuế nợ đọng, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các sắc thuế và các khoản thu khác cho ngân sách địa phương. Bên cạnh đó tiếp tục tăng cường hoạt động tuyên truyền, kịp thời tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là đối với các doanh nghiệp mới, các hộ nộp thuế khoán và kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp cố tình nợ thuế dây dưa kéo dài ./.

 

H Xiu Êban

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn